Zoek op

bestedingsevenwicht

groei en conjunctuur, markten en prijzen: Het nationaal inkomen waarbij de gegeven productiecapaciteit volledig wordt benut. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=bestedingsevenwicht

Bestedingsevenwicht

Er is sprake van bestedingsevenwicht als de effectieve vraag gelijk is aan de productiecapaciteit. Anders gezegd is de vraag naar goederen en diensten even groot is als de maximale productie. Tijdens een periode van bestedingsevenwicht is er sprake van volledige werkgelegenheid. Dit houdt in dat er geen conjuncturele werkloosheid is, hoewel er op d...
Gevonden op https://www.finler.nl/bestedingsevenwicht/

Bestedingsevenwicht

De effectieve vraag is zo hoog dat de productiecapaciteit precies volledig is bezet. Er is geen sprake meer van conjuncturele werkloosheid, maar er kan nog wel sprake zijn van structurele werkloosheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

bestedingsevenwicht

het nationaal inkomen waarbij de gegeven producticapaciteit volledig wordt benut. Er is sprake van volledige werkgelegenheid. (N.B. er kan nog wel sprake zijn van structurele werkloosheid).
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

bestedingsevenwicht

het nationaal inkomen waarbij de gegeven producticapaciteit volledig wordt benut. Er is sprake van volledige werkgelegenheid. (N.B. er kan nog wel sprake zijn van structurele werkloosheid).(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.