Zoek op

magistraat

staatsrecht: lid van de rechterlijke macht. Bijv. de strafrechter en officier van justitie zijn magistraten, de raadsman ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=magistraat

magistraat

staatsrecht: lid van de rechterlijke macht. Bijv. de strafrechter en officier van justitie zijn magistraten, de raadsman ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/magistraat

magistraat

de magistraat zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [maxis'trat] Verbuigingen:   magis|traten (meerv.) iemand met een belangrijke functie bij de overheid of de rechterlijke macht Voorbeeld:   `Steden in Gallië werden in de Romeinse tijd bestuurd door inheemse mag...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/magistraat

MAGISTRAAT

1) Ambtenaar 2) Bewindsman 3) De overheid 4) Gerechtelijk ambtenaar 5) Hoogwaardigheidsbekleder 6) Juridisch ambtenaar 7) Overheid 8) Overheidspersoon 9) Rechter 10) Rechterlijk ambtenaar 11) Rechterlijke ambtenaar 12) Regering 13) Stadsregering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MAGISTRAAT/1

Magistraat

Een magistraat is in principe iedereen die is verkozen of benoemd in een openbaar bestuursambt. In de praktijk wordt de term tegenwoordig alleen nog gebruikt bij de rechterlijke macht en bij burgemeesters. Magistratus populi Romani heette in het Oude Rome iedere burger die als gevolg van een verkiezing door het volk een openbaar bestuursambt bekle...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Magistraat

Magistraat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (B.m. en v.) overheid, stadsregering; overheidspersoon.
~SCHAP, o. waardigheid van magistraat.
~SPERSOON, m. (...onen), overheidspersoon.
*...AAL, [bijvoegelijk naamwoord] meesterachtig.
*...ATUUR, v. regering, overheid; regterlijke magt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

magistraat

overheid(spersoon)
Jaar van herkomst: 1586 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

magistraat

stadsbestuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

magistraat

overheid spersoon (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/magistraat

magistraat

iemand met een belangrijke baan bij de overheid vb: deze magistraat is niet bereikbaar voor het gewone volk
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=magistraat
Geen exacte overeenkomst gevonden.