Zoek op

bestuurder

verkeersrecht: alle weggebruikers met uitzondering van voetgangers. Als bestuurder wordt ook aangemerkt, de persoon die ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bestuurder

bestuurder

Ia de bestuurder zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [bəˈstyrdər] Verbuigingen:   -s (meerv.) Ib de bestuurster zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [bəˈstyrstər] Verbuigingen:   -s (meerv.) 1) iemand die een voertuig bestuurt Voorbeeld:&nb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bestuurder

BESTUURDER

1) Automobilist 2) Baas 3) Beheerder 4) Berijder van een voertuig 5) Beroep 6) Bewindhebber 7) Bewindvoerder 8) Chauffeur 9) Directeur 10) Functionaris 11) Gebieder 12) Gezaghebber 13) Gouverneur 14) Houder 15) Industrieel 16) Kopstuk 17) Leider 18) Leider van een organisatie 19) Machinist 20) Magistraat 21) Manager 22) Meester 23) Moderateur 24) M...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BESTUURDER/1

Bestuurder

[verkeer] - Een bestuurder of bestuurster is in het verkeer iemand die een vervoermiddel bestuurt. In het Nederlandse Reglement verkeersregels en verkeerstekens uit 1990 (RVV 1990) wordt in artikel 1 van het eerste hoofdstuk het begrip bestuurders voor het wegverkeer gedefinieerd als "alle weggebruikers behalve voetgangers"...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuurder_(verkeer)

bestuurder

•een persoon die een voertuig of andere machine bestuurt. •een persoon die een bedrijf of organisatie leiding geeft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bestuurder

Bestuurder

Bestuurder is de persoon die een mandaat uitoefent in een vennootschap of vereniging die zich bezighoudt met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard. (art. 2 ARS) Bestuurder is de persoon die mandataris is in een vennootschap of vereniging die aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners onderworpen is. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10467

bestuurder

Def.: functionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur Toelichting: iemand die deel uitmaakt van een bestuur => moderateur, regent
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Bestuurder

de bestuurder van een vereniging van appartementseigenaren zorgt onder meer voor het uitvoeren van de besluiten van de vergadering van eigenaren.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/B

bestuurder

wie het voertuig bestuurt vb: de bestuurder van de auto lette niet op Synoniem: chauffeur
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bestuurder

Bestuurder

Dit begrip wacht op invulling. U wordt uitgenodigd deze te bewerken en uw steentje bij te dragen aan wegenwiki.
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Bestuurder

Bestuurder

De bestuurder is de persoon die een rechtspersoon bestuurt en deel uitmaakt van het bestuur. Ook wel statutair bestuurder. Zij vertegenwoordigen de rechtspersoon, stellen het beleid vast en verzorgen de dagelijkse gang van zaken. Elke rechtspersoon heeft (verplicht) een bestuur. Bestuurders zitten in een bestuur De eerste bestuurders worden bij de ...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/bestuurder/
Geen exacte overeenkomst gevonden.