Zoek op

Beweeglijkheid

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Beweeglijkheid``] 1o. der voertuigen (zie Voertuigen), 2o. der troepen, der legers. Zij berust gedeeltelijk op de meerdere of mindere marschvaardigheid der soldaten, deels op hunne weinige behoeften, deels ook op de goede regeling der marschen en eene doelmatige inrigting va...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm

Beweeglijkheid

De beweeglijkheid is de mate waarin de waarde (of koers) van een effect verandert.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_b.asp

Beweeglijkheid

De mate waarin de waarde (of koers) van een beleggingsproduct verandert.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/b.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.