Zoek op

Binnenrijm

Binnenrijm is rijm binnen één versregel. die t`allen tij zo ons vrijheid heeft bestreden. ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenrijm

binnenrijm

Term uit de prosodie ter aanduiding van dat type rijm waarbij rijmvrager en rijmgever zich binnen een en dezelfde versregel bevinden, bijv. Maar als ik opkeek van mijn boek,
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

binnenrijm

rijmklanken binnen een versregel.
Merck toch hoe sterck Nu int werck sich al steld!
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

binnenrijm

rijm binnen de versregel; zowel volrijm als halfrijm kunnen als binnenrijm optreden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Binnenrijm

Rijm van een woord midden in een vers op het laatste woord van het voorafgaande vers.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/17_Binnenrijm.html

binnenrijm

[Nederlands] rijmen binnen een vers
Gevonden op https://quizlet.com/108422974/nederlands-flash-cards/

Binnenrijm

[Literatuur] Het rijmen van woorden in een en dezelfde versregel.
Gevonden op https://quizlet.com/22086035/begrippenlijst-literatuur-flash-cards/

binnenrijm

rijmklanken binnen een versregel.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.