Zoek op

Bioom

Een bioom is de verzameling soorten van fauna en flora die in een habitat leeft en een bepaalde topografie bezet. Het zijn in feite grote terrestrische ecosystemen. De verspreiding van fauna en flora wordt bepaald door de heersende klimaatscondities. Ze worden ook wel vegetatiegordels genoemd. Klassiek worden 6 primaire biomen onderscheiden: Deze ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bioom

Bioom

Een bioom is een grote regionale groep van welbepaalde plant- en dierengemeenschappen die goed aangepast zijn aan de omgeving van een welbepaald gebied of regio. Niet hetzelfde als `ecosysteem`.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.