Zoek op

biotoop

de biotoop zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [bijo'top] Verbuigingen:   bio|topen (meerv.) natuurlijke omgeving waarin een plant of dier kan leven en zich kan voortplanten Voorbeeld:   `De biotoop van de ijsvogel is een visrijke beek met steile oevers en veel ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/biotoop

BIOTOOP

1) Gebied 2) Habitat 3) Leefgebied 4) Milieu 5) Natuurlijk leefgebied 6) Natuurlijke leefruimte 7) Natuurlijke levensruimte 8) Woongebied
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BIOTOOP/1

Biotoop

Een biotoop (Gr: βιος (bios) - leven, τοπος (topos) - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen. Een biotoop moet worden onderscheiden van het bioom, de niche en het verspreidingsgebied. Binnen een biotoop kunnen habitats worden onderscheiden. Een habitat is de specifieke plaats binnen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Biotoop

Biotoop

Plaats waar een dier of plant geheel in zijn omgeving ingepast is - homogeen groei- of woongebied - Gebied met karakteristieke levensomstandigheden, gekenmerkt door een bepaalde flora en fauna.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

biotoop

Het geheel van abiotische factoren in een ecosysteem.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

biotoop

Plaats waar een dier of plant geheel in zijn omgeving ingepast is - homogeen groei- of woongebied - Gebied met karakteristieke levensomstandigheden, gekenmerkt door een bepaalde flora en fauna.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10423

Biotoop

Plaats waar een dier of plant geheel in zijn omgeving ingepast is - homogeen groei- of woongebied - Gebied met karakteristieke levensomstandigheden, gekenmerkt door een bepaalde flora en fauna.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Biotoop

De biologische (natuurlijke) leefruimte van een dier of plant, b.v. regenwoud..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

biotoop

Def.: karakteristieke leefomgeving van een levensgemeenschap waarvan de belangrijkste klimatologische, bodemkundige en biologische condities uniform zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

biotoop

Def.: ruimtelijk begrensde eenheid voor leven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

biotoop

Een biotoop (Gr: bios - leven, topos - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen. (Wikipedia)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10948

Biotoop

(Natuurlijke levensruimte) Een min of meer begrensd gebied. Bijv. een natuurlijke streek zoals fruitboomgaard, aardappelperceel, bos, heide of slootkant waarin een bepaald type levensgemeenschap van planten en dieren huist.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

biotoop

gebied waarin bepaalde dier- of plantsoorten voorkomen vb: deze plant hoort niet tot de biotoop van de lepelaar
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=biotoop

biotoop

biotoop:plaats gekenmerkt door levensgemeenschap, gewoonlijk benoemt naar vegetatietype (zie ook habitat).
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

biotoop

Onderdeel van de biosfeer. Biosfeer is een ecologische term voor het totaal aan milieus (levend en niet-levend) waarin leven kan plaatsvinden. De biosfeer bestaat uit drie biocycli: oceaan, zoetwater en land. Deze worden onderverdeeld in biochoren, waarvan de belangrijkste op het land zijn: bos, droog open gebied, nat open gebied, hooggebergte en p...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

biotoop

het geheel van voorwaarden, waaraan een bepaald gebied moet voldoen zodat een bepaalde soort er kan leven
Gevonden op http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=276

biotoop

natuurlijke leefomgeving - Woordfeit: Biotoop is een begrip uit de biologie. Bio- is van het Griekse woord bios voor `leven` afgeleid, en -toop van topos `plaats`. Het duidt het gebied aan waarin een dieren- of plantensoort van nature leeft, een omgeving waarin het dier of de plant helemaal is ingepast. In de bete...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/biotoop.html

biotoop

[Natuurwetenschappen] gebied waarin bepaalde organismen met elkaar samenleven
Gevonden op https://quizlet.com/63030154/natuurwetenschappen-flash-cards/

biotoop

door abiotische factoren bepaald gebied(je) binnen een ecosysteem waar organismen kunnen leven. Bijvoorbeeld: droge en warme heidegebieden vormen een biotoop voor de adder.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.