Zoek op

bodemattest

algemeen, overheid: schriftelijke verklaring dat grond al dan niet verontreinigd is. Sinds 1996 is in Vlaanderen een ~ verplicht ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=bodemattest

bodemattest

milieurecht: schriftelijke verklaring dat grond al dan niet verontreinigd is. Sinds 1996 is in Vlaanderen een ~ verplicht ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bodemattest

Bodemattest

Een bodemattest is in Vlaanderen een officieel attest dat sinds 1995 moet gevoegd worden bij een verkoopakte van onroerend goed. Naast bij verkoop is het aanvragen van een bodemattest ook verplicht bij schenking, fusie en dergelijke. De bedoeling is een nieuwe eigenaar te informeren over de verontreinigingstoestand van de grond zodat deze niet voo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemattest

Bodemattest

Attest afgeleverd door OVAM met vermelding of een perceel grond al dan niet opgenomen is in het register van de verontreinigde gronden. Een van de belangrijke doelen van het Bodemsaneringsdecreet van 25 februari 1995 (zoals gewijzigd op 26 mei 1998) bestaat erin bescherming te bieden aan een potentiële koper van een mogelijk verontreinigde grond. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10375
Geen exacte overeenkomst gevonden.