Zoek op

bodemplaat

1> plaat waaruit, bij kleine vaartuigen, het vlak gevormd is. Hierbij denkt men natuurlijk in de eerste plaats aan staalplaten, maar de term geldt ook voor andere plaatmaterialen, zelfs voor hout. 2> leken term voor vlakgang, mogelijk ook voor een vlakdubbeling. Bron P. Versnel Vakwoordenboek
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=blo
Geen exacte overeenkomst gevonden.