Zoek op

bodemsanering

milieurecht: schoonmaken van verontreinigde bodem. Zie: art 2 Decr.Vl.R. 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bodemsanering

bodemsanering

milieurecht: schoonmaken van verontreinigde bodem. ~ komt slechts mondjesmaat in de landelijke media, waarschijnlijk omdat ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bodemsanering

BODEMSANERING

1) Het reinigen van grond
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BODEMSANERING/1

Bodemsanering

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw...). Ook de prijs speelt een niet onbelangrijke rol bij ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemsanering

bodemsanering

Def.: het schoonmaken van vervuilde grond.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Bodemsanering

Het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Bodemsanering

Het reinigen van een verontreinigde bodem noemt men bodemsanering.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Bodemsanering

Reiniging van grond wanneer deze verontreinigd is door schadelijke stoffen, vaak op (voormalige) bedrijfsterreinen.
Op basis van de Wet Bodembescherming (WBB) moeten alle bedrijfsterreinen die in gebruik zijn, door de bedrijven zelf worden onderzocht op eventuele verontreiniging en zonodig schoongemaakt. Wanneer grond verontreinigd is en de ver...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Bodemsanering
Geen exacte overeenkomst gevonden.