Zoek op

Bodemziekte

]] Een bodemziekte is een grondgebonden ziekte, die cultuurplanten aantast. Veel gewassen hebben last van bodemziekten, die veroorzaakt worden door aaltjes, schimmels, bacteriën en insecten. Zo hebben aardappels last van aardappelmoeheid veroorzaakt door aaltjes, erwten na tuinboon last van fusarium-voetziekte en bieten na gras last van emelten. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemziekte

Bodemziekte

Ook: Bodemgebreksziekte.
Verzamelnaam voor plantenziekten veroorzaakt door in de bodem voorkomende voor planten schadelijke stoffen, dan wel het onvoldoende opneembaar zijn van, of onvoldoende aanwezig zijn van stoffen die voor een goede plantengroei noodzakelijk zijn. Aan de kleur, glans, afwijkende vorm en structuur van de plant is veelal te ...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Bodemziekte
Geen exacte overeenkomst gevonden.