Zoek op

bureaucraat

bureaucraat zelfst.naamw. uitvoerend ambtenaar in een bureaucratie ambtenaar die een beleid voert of voorstaat dat centraal geleid wordt door een ambtelijk apparaat (vaak door formele en ingewikkelde ambtelijke reglementeringen die niet op de werkelijke problemen afgestemd zijn) pejoratief eigenma...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bureaucraat