Zoek op

burgerschap

staatsrecht: lidmaatschap van de (staats)gemeenschap. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/burgerschap

burgerschap

burgerschap zelfst.naamw. een juridische band van een individu met een staat, waaraan bepaalde rechten en plichten verbonden zijn Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'burgerschap' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van O...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/burgerschap

BURGERSCHAP

1) Civitas 2) Staat van burger 3) Staatsburgerschap
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BURGERSCHAP/1

Burgerschap

Burgerschap is een term die vaak gebruikt wordt in discussies rond integratie. Met de term burgerschap wordt dan bedoeld: `wanneer ben je burger van een land en wanneer niet`. Daarover verschillen de meningen. De één vindt dat iemand burger is als aan formele vereisten is voldaan: iemand woont in een land en houdt zich aan de regels. Een ander.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerschap

burgerschap

Het bewoner zijn van een land, stad, dorp, etc.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Burgerschap

De wijze waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan de samenleving en zo die samenleving helpen vorm geven. Burgerschap heeft een politieke, een sociale, een culturele en een economische dimensie. Zij hebben betrekking op een uiteenlopende waaier aan (burger)plichten en deugden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

Burgerschap

Burgerschap is een term die vaak gebruikt wordt in discussies rond integratie. Met de term burgerschap wordt dan bedoeld: 'wanneer ben je burger van een land en wanneer niet'. Daarover verschillen de meningen. De één vindt dat iemand burger is als aan formele vereisten is voldaan: iemand woont in een land en houdt zich aan de regels. Een andere m...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Burgerschap

[Aardrijkskunde] De wijze waarop inwoners deelnemen aan de samenleving en meehelpen deze vorm te geven. Burgerschap heeft een politieke, sociale, culturele en een economische dimensie.
Gevonden op https://quizlet.com/122911976/aardrijkskunde-7-stedelijke-gebieden-flash-ca
Geen exacte overeenkomst gevonden.