Zoek op

Burgerservicecode

Gedragscode die bestaat uit tien kwaliteitsnormen voor de digitale relatie tussen burger en overheid. Deze normen zijn beschreven vanuit het gezichtspunt van de burger. De burger weet wat hij mag verwachten, de overheid weet wat haar te doen staat.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Burgerservicecode

Gedragscode die bestaat uit tien kwali-teitsnormen voor de digitale relatie tussen burger en overheid. Dezenormen zijn beschreven vanuit het gezichtspunt van de burger. De bur-ger weet wat hij mag verwachten, de overheid weet wat haar te doenstaat. U vindt de normen op www.burger.overheid.nl
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10699
Geen exacte overeenkomst gevonden.