Zoek op

complexiteit

de complexiteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔmplɛksi'tɛit] Verbuigingen:   complexiteit|en (meerv.) het ingewikkeld en moeilijk zijn Voorbeelden:   `de complexiteit van de hedendaagse samenleving`, `de complexiteit van een probleem`, `Een organisati...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/complexiteit

COMPLEXITEIT

1) Ingewikkeldheid 2) Veelheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COMPLEXITEIT/1

Complexiteit

Met complexiteit wordt in de systeemtheorie in het algemeen een eigenschap van een complex systeem of model bedoeld die niet is af te leiden uit elk van de afzonderlijke componenten maar alleen uit het systeem of model als geheel. De studie van complexiteit staat vooral centraal in de netwerktheorie en de netwerkwetenschap. == Definities == Het be...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Complexiteit

complexiteit

•de mate waarin iets complex is.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/complexiteit

complexiteit

De relaties tussen plant en dier (relaties) in een ecosysteem.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Complexiteit

Dit is een van de drie criteria die het niveau van de kwalificatie bepalen. Het geeft de mate aan waarin (beroepsmatige) handelingen gebaseerd zijn op de toepassing en het bedenken dan wel het combineren van (routinematige en standaard-)procedures. De complexiteit van de beroepssituatie wordt hier getypeerd naar de mate waarin routinematige of niet...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10128

complexiteit

Het hebben van vele ingewikkelde of met elkaar in verband gebrachte delen.
Categorie: Abstracte Begrippen > formele begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

complexiteit

veelzijdige en rijke smaak. Er valt veel te beleven in het glas, kan rijpen. Ook: een wijn met diepte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Complexiteit

Het product van het aantal elementen en de relaties daartussen. (http://www.digital-architecture.net-scripties-Ondernemingstypering%20uit%20architectuurcontext.doc)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Complexiteit

Mate van ingewikkeldheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10928

complexiteit

[Literatuur] Als diverse dimensies van taal tegelijkertijd geactiveerd zijn, is het resultaat een complexe tekst: een tekst met verschillende laagjes.
Gevonden op https://quizlet.com/49788582/begrippenlijst-tussentoets-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.