Zoek op

cascoverzekering

financiële zaken consumenten en producenten: verzekering van de romp van een motorrijtuig of een schip. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=cascoverzekering

cascoverzekering

verzekeringsrecht: verzekering van de romp van een motorrijtuig of een schip. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/cascoverzekering

cascoverzekering

cascoverzekering zelfst.naamw. verzekering tegen schade, diefstal e.d. aan een auto   Voorbeeld: `Met een cascoverzekering is je auto verzekerd tegen schade door overstekend wild. ` Bron: Wikiwoordenboek - cascoverzekering. SpellingCorrect gespeld: 'cascoverzekering' komt voor i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/cascoverzekering

Cascoverzekering

Een verzekering tegen de financiële gevolgen van schade aan het eigen motorvoertuig.
Gevonden op https://www.finler.nl/cascoverzekering/

Cascoverzekering

Een cascoverzekering is een verzekering voor motorvoertuigen of pleziervaartuigen. De verzekering dekt schade aan deze voertuigen zelf, maar niet aan in het voertuig meegevoerde goederen en inzittenden. Ook dekt deze verzekering geen schade aan derden gemaakt met het voertuig, deze schade wordt gedekt met een wa-verzekering. Er zijn twee soorten ca...
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/cascoverzekering

cascoverzekering

Onder een cascoverzekering verstaan we de verzekering van schade aan schepen, vliegtuigen, motorvoertuigen en dergelijke ten gevolge van bijvoorbeeld aanvaringen, aanrijdingen, brand, explosie, blikseminslag, diefstal en verduistering. ( > verzekeren)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/cascoverzekering

Cascoverzekering

Met een cascoverzekering is schade aan uw motorrijtuig of pleziervaartuig zelf verzekerd.
Dus niet de meegevoerde goederen, accessoires (voor zover niet expliciet meeverzekerd) en evenmin de aansprakelijkheid voor schade aan derden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Cascoverzekering

Opgenomen verzekering ter dekking van niet op derden verhaalbare schades aan het object, alsmede diefstal van het object.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10269

Cascoverzekering

All risks-verzekering > verzekering voor de kosten van de schade aan het eigen vervoermiddel inclusief WA-verzekering. Zie ook vakantie-cascoverzekering
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Cascoverzekering

De verzekering van het voertuig zelf, dus uitgezonderd de meegevoerde zaken, losse accessoires e.d. en aansprakelijkheid. Vormt bij de motorrijtuigverzekering onderdeel van de 'all risks' verzekering.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.