Zoek op

celspanning

de mate waarin een cytoplasma de volledige ruimte binnen een celwand heeft ingenomen (= turgor)
Gevonden op http://www.wisiwis.ugent.be/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.