Zoek op

censor

censor zelfst.naamw. oudheid een hoge ambtenaar met absolute macht in de Romeinse republiek    Voorbeeld: `Een censor hield ondermeer toezicht op het zedelijk gedrag van de burgers. `oudheid|eng : censor Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'censor' komt voor in d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/censor

CENSOR

1) Ambt in de romeinse tijd 2) Ambt in romeinse tijd 3) Beoordelaar 4) Boekenkeurder 5) Criticus 6) Recensent 7) Regeringspersoon bij de oude Romeinen 8) Romeins ambtenaar 9) Romeinse ambtenaar 10) Romeinse belastingambtenaar 11) Tuchtmeester 12) Zedenleraar 13) Zedenmeester
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CENSOR/1

censor

Romeins magistraat die o.a. de lijsten van de burgers bijhield en hun militaire keuring, het vermogen van de burgers schatte, hen indeelde in vermogensklassen en in het algemeen toezicht hield op de zeden
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/censor

Censor

[Rome] - Censor (Latijn = beoordelaar, schatter), was in de Romeinse Republiek de naam van een ambtenaar die om de vijf jaar werd verkozen om de census (volkstelling) te houden. Ook hielden de censoren toezicht op het gedrag van de burgers. == Functiebeschrijving == De censoren hadden als taak het opmaken en bijhouden van d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Censor_(Rome)

censor

(hier:) kerkelijk beoordelaar van liederen, boeken, etc. - Woordfeit: Het woord censor duidt al van oudsher een ambt aan. In de Romeinse tijd hielden censoren zich bezig met volkstellingen, belastingzaken en zedelijk toezicht. Het Latijn kende voor censor ook al de betekenissen `zedenrechter` en `scherp criticus`. De kerkelijke censor...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/censor.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.