Zoek op

parameter

de parameter zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [pa'rametər] Verbuigingen:   parameter|s (meerv.) variabele waaraan een bepaalde waarde wordt toegekend om met behulp daarvan andere onbekende grootheden te kunnen berekenen Voorbeeld:   `Bij het berekenen van uw...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/parameter

PARAMETER

1) Constant gehouden grootheid 2) Hulpvariabele 3) Kenmerk 4) Kenmerkende grootheid van een wiskundige functie 5) Maatstaf 6) Meetkundige term 7) Toetsingsgrootheid 8) Variabele 9) Veranderlijke grootheid 10) Wiskundige grootheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PARAMETER/1

Parameter

In de exacte wetenschappen is een parameter een onbekende of variabele die de uiteindelijke toestand van een systeem, dan wel de uiteindelijke waarde van een uitdrukking bepaalt wanneer deze een waarde toegekend krijgt. De stand van de lichtknop is bijvoorbeeld een parameter van het lichtsysteem in de kamer. De temperatuur en de stand van de therm...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Parameter

Parameter

[thermodynamica] - Een parameter (thermodynamica) is een veranderlijke die de thermodynamische toestand beschrijft. Thermodynamische parameters vallen uiteen in en Intensieve parameters geven een intensiteit aan en veranderen dus niet als het systeem vergroot of verkleint. Extensieve parameters geven een maat voor de hoevee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Parameter_(thermodynamica)

parameter

•in te stellen grootheid in een model.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/parameter

Parameter

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), [in de meetkunde] ) constante of onveranderlijke grootheid tot vergelijking van andere dienende [bijvoorbeeld] de nederl. el in onze maten en gewichten).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

Parameter

Let op: Spelling van 1858 eene regte lijn van onveranderlijke grootte in de kegelsneden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Parameter

Instelbare grootheid bij een tradingsysteem ( > trading > systemen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/parameter.htm

Parameter

Variabele, Element uit een onderzoek-test
Onderzochte eenheid uit een proces.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

parameter

Waarde die ofwel verplicht ofwel optioneel dient meegegeven te worden om een opdracht uit te voeren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

parameter

Def.: coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

parameter

Def.: een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

parameter

Def.: een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden: chemisch of fysisch zoals †œZuurgraad†, †œMassa†,en †œTemperatuur†. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Parameter

- Instelling die invloed heeft op de opgewekte klank en die door de gebruiker gewijzigd kan worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/33362375

parameter

onbepaalde of veranderlijke grootheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/parameter

Parameter

Engels:Parameter kenmerk
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/p

Parameter

Een variabele, meetbare eigenschap wiens waarde een determinant is van de eigenschappen van een systeem, zoals water. Temperatuur, druk en dichtheid zijn voorbeelden van parameters.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Parameter

Gegeven waarvan een ander 'feit' kan worden afgeleid. Het aantal autobanden dat een autofabriek nodig heeft, is een parameter voor het aantal geproduceerde auto's.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Parameter

Constante in een mathematisch model bijvoorbeeld p in de binomiale kansverdeling of m en s2 in de kansdichtheid van de normale verdeling.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.