Zoek op

Combinatieklas

Een combinatieklas (ook: combinatiegroep) is een samenvoeging van twee (of meer) leerjaren van een school tot één groep. In Nederland komen combinatieklassen voor op basisscholen waar het leerlingenaantal onevenredig is verdeeld over de verschillende leerjaren. Hierdoor kunnen er geen homogene groepen worden samengesteld en ontstaat er een combi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Combinatieklas

combinatieklas

Ook wel 'combinatiegroep' genoemd. Een klas met leerlingen uit meer dan één leerjaar, bv. een klas waar kinderen uit het eerste en tweede leerjaar samenzitten. In Vlaanderen noemt men dit een graad(s)klas.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k
Geen exacte overeenkomst gevonden.