Zoek op

Commensurabiliteit

In de wiskunde heten twee reële getallen a en b, beide ongelijk aan nul, commensurabel (Latijn: gezamenlijk meetbaar), als hun quotiënt een rationaal getal is. Dat houdt in dat beide getallen een (geheel) veelvoud zijn eenzelfde reëel getal c. Er zijn dus gehele getallen m en n, en een reëel getal c , zodat: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Commensurabiliteit

Commensurabiliteit

[wiskunde] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Commensurabiliteit_(wiskunde)
Geen exacte overeenkomst gevonden.