Zoek op

Concentratiecurve

(1) Grafische voorstelling van de samenhang tussen bv. het % klanten en het % van de omzet dat zij voor hun rekening nemen. Vaak neemt een klein % der klanten een groot % van de omzet voor haar rekening.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Concentratiecurve

(2) Ook `Concentratiekromme` of `Lorentzcurve`. Een bijzondere vorm van de gecumuleerde relatieve frequentieverdeling. Wordt verkregen door op beide assen van een grafiek gecumuleerde relatieve frequenties aan te geven. Zie ook `Frequentieverdeling`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.