Zoek op

consulaat

diplomatiek recht: filiaal van een buitenlandse vertegenwoordiging. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/consulaat

consulaat

het consulaat zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɔnsyˈlat] Verbuigingen:   consu|laten (meerv.) kantoor van de consul © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'consulaat' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spelling...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/consulaat

consulaat

Ambt, ambtsgebied en dienstgebouw van een door een staat bij een andere staat geplaatste consulaire ambtenaar. Een consul heeft de belangenbehartiging van onderdanen tot taak, meestal slechts in een bepaald deel van een land. Een ambassadeur daarentegen heeft meestal een gehele staat als werkterrein en vertegenwoordigt daar de belangen van zijn sta...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/consulaat

CONSULAAT

1) Ambt in de romeinse tijd 2) Ambt in Rome 3) Ambtswoning 4) Bureau van een consul 5) Gezantschapsgebouw 6) Overheidsdienst 7) Regering van drie consuls in Frankrijk 8) Staatsvertegenwoordiging
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONSULAAT/1

Consulaat

de regering van de drie consuls in Frankrijk waarvan Napoleon Bonaparte de eerste was.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Consulaat

[Frankrijk] - Met de term Consulaat (Frans: Consulat) wordt de periode van 10 november 1799 tot 1 december 1804 in de Franse geschiedenis aangeduid. In deze periode was Napoleon Bonaparte als eerste consul alleenheerser in Frankrijk. Op 2 december 1804 werd het Franse Consulaat opgevolgd door het Eerste Franse Keizerrijk en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consulaat_(Frankrijk)

Consulaat

[diplomatie] - Een consulaat vertegenwoordigt een land in een ander land, ten behoeve van de onderdanen in het land van vestiging. De geleverde diensten betreffen vooral de afgifte van reisdocumenten (paspoorten voor staatsburgers van het land van herkomst en visa voor burgers uit het gastland), waaronder nooddocumenten, fo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consulaat_(diplomatie)

consulaat

•Officiële vertegenwoordiging van een staat in het buitenland, voor het behartigen van de belangen van de vertoevende landgenoten,in dat land.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/consulaat

Consulaat

Verwijst naar de stijl in de kunstnijverheid van 1799 tot 1805 tijdens het eerste consulaat van Napoleon. De stijl zet het neoclassicisme van het Directoire voort, maar onderscheidt zich door zwaardere vormen, overdadig gebruik van draperieën en de introductie van Egyptische motieven geïnspireerd door de veldtochten van Napoleon in Egypte...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Consulaat

Bureau van de gevolmachtigde vertegenwoordiger van een land in een ander land, meestal in een stad waar geen ambassade gevestigd is
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Consulaat

Het consulaat van een land is de vertegenwoordiging van dat land door een lagere diplomatieke vertegenwoordiger dan de ambassadeur. De consul heeft minder bevoegdheden dan de ambassadeur. Vaak is het consulaat een soort bijkantoor van de ambassade in hetzelfde land.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11153
Geen exacte overeenkomst gevonden.