Zoek op

Counseling

Counseling (soms ook wel als counselling geschreven) is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Counseling

counseling

therapeutische activiteit gericht op het leren omgaan met beperkingen en hinder
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/c.html

Counseling

Counseling is een vorm van psychosociale hulpverlening die vooral in Engeland en Amerika populair is. De therapeut stelt zich gelijkwaardig op aan de cliënt. Counseling is geen psychotherapie of gedragstherapie. Een counselor helpt de cliënt eerst om zelf zijn situatie te analyseren. Vervolgens wordt de cliënt gestimuleerd om oplossingen te bede...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/C/counseling_171/

Counseling

Letterlijk: raadgeven. Het adviseren bij bijvoorbeeld school- en beroepskeuze, huwelijksmoeilijkheden of loopbaanplanning. Wanneer problemen zwaarder zijn wordt eerder van psychotherapie gesproken.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10144

counseling

(volgens van dale) pedagogische, psychologische en sociale hulpverlening en advisering
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10437
Geen exacte overeenkomst gevonden.