Zoek op

dagboek

het dagboek zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈdɑxbuk] Verbuigingen:   dagboek|en (meerv.) schrift waarin je elke dag opschrijft wat je beleefd hebt Voorbeelden:   `een dagboek bijhouden`, `Het dagboek dat Anne Frank tijdens de oorlog schreef, is gepubliceerd ond...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dagboek

DAGBOEK

1) Aantekenboek 2) Aantekenboekje 3) Aantekeningen (dagelijkse) 4) Aantekenschrift 5) Agenda 6) Autobiografisch geschrift 7) Contramonster 8) Dagregister 9) Diarium 10) Efemeris 11) Geschrift 12) Handboek 13) Informatiedrager 14) Journaal 15) Koopmansboek 16) Kroniek 17) Logboek 18) Manuaal 19) Memoriaal 20) Register 21) Scheepsjournaal
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DAGBOEK/1

dagboek

Een dagboek is de registratie van een bepaalde soort boekingstukken en de daaruit volgende boekingen op volgorde van tijd. (Gewoonlijk probeert de boekhouder de boekingstukken door te nummeren, zodat steekproeven mogelijk worden).
Gevonden op http://home.hccnet.nl/van.asperen/Boekhouden/Cursus/begrippen.htm

Dagboek

[financieel] - Een financieel dagboek is een onderdeel van de financiële boekhouding. In het dagboek vindt in chronologische volgorde aantekening plaats van alle bedrijfsgebeurtenissen die leiden tot wijzigingen in de grootte of de samenstelling van het vermogen. In een boekhouding komen nagenoeg altijd de volgende dagboek...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagboek_(financieel)

Dagboek

[hoorspel] - Dagboek is een hoorspel van Peter van Gestel. De NCRV zond het uit op maandag 29 november 1976, van 22:32 uur tot 23:00 uur. De regisseur was Johan Wolder. == Rolbezetting == == Inhoud == Dit hoorspel gaat over twee meisjes, Ella en Myra. Ella houdt een dagboek bij, waarin eigenlijk niets wezenlijks staat, maar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagboek_(hoorspel)

Dagboek

[persoonlijk] - Een dagboek is een autobiografisch geschrift, waarin, vaak van dag tot dag, in chronologische volgorde, wordt opgetekend wat de schrijver meemaakt, denkt, waarneemt of overweegt. Dit in tegenstelling tot de autobiografie, die gebeurtenissen achteraf beschrijft. Vaak is het dagboek iets intiems en persoonlijk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagboek_(persoonlijk)

dagboek

Chronologische optekening van dagelijkse voorvallen, al dan niet vergezeld van commentaar, overdenkingen, beschouwingen e.d. Inhoudelijk en formeel is het dagboek verwant aan genres als de autobiografie, de
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

dagboek

aantekeningen van dagelijkse gebeurtenissen
Jaar van herkomst: 1621 (WNT dag I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

dagboek

aantekeningen van dagelijkse gebeurtenissen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dagboek

dagboek

boek of schrift waarin je elke dag iets over je leven schrijft vb: zij vertrouwt al haar geheimen aan haar dagboek toe
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dagboek

dagboek

, een geschrift waarin iemand zijn belevenissen chronologisch bijhoudt
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyd.htm

Dagboek

Een dagboek is een register, waarin: a. men chronologisch aantekening houdt van zijn handelingen of belevenissen; b. men chronologisch de handelingen en voorvallen boekt, die verandering veroorzaken in de grootte van (de bestanddelen van)
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Dagboek

Register waarin een persoon in chronologische volgorde zijn handelingen, belevenissen of gevoelens vastlegt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Dagboek

Register waarin in chronologische volgorde gegevens worden vastgelegd betreffende handelingen en gebeurtenissen die veranderingen veroorzaken in de grootte en samenstelling van bestanddelen van het vermogen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

dagboek

•een boek waarin men dagelijks zijn wederwaardigheden neerschrijft.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10814
Geen exacte overeenkomst gevonden.