Zoek op

monopolie

markten en prijzen, consumenten en producenten: 1. Dit is een marktvorm waarbij slechts 1 onderneming het product aanbiedt. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=monopolie

monopolie

economie: recht dat men met uitsluiting van anderen bezit tot het verhandelen of verrichten van iets. Synoniem: alleenr ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=monopolie

monopolie

economie: recht dat men met uitzondering van anderen heeft tot het verhandelen of het verrichten van iets. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/monopolie

monopolie

Een marktvorm vormmet slechts één aanbieder. De monopolist die zijn winst maximaliseert, zal een monopolieprijs vragen voor zijn product die hoger is dan de marktprijs bij volledig vrije mededinging . Onderscheid dient gemaakt tussen een natuurlijk monopolie en het monopolie dat ontstaat door het afschermen van de markt voor concurrenten door het...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/monopolie

monopolie

het monopolie zelfst.naamw.Uitspraak:   [monoˈpoli] Verbuigingen:   monopolie|s (meerv.) officieel recht om als enige iets te doen of te verkopen Voorbeeld:   `Vroeger had de staat het monopolie op postbezorging.`Synoniem:   alleenrecht © Ker...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/monopolie

Monopolie

Marktvorm waarbij er in een bedrijfstak maar één aanbieder is.
Gevonden op https://www.finler.nl/monopolie/

MONOPOLIE

1) Alleenhandel 2) Alleenheerschappij 3) Alleenrecht 4) Alleenverkoop 5) Gezelschapsspel 6) Marktvorm 7) Recht om bedrijf of handel alleen te drijven 8) Recht tot alleenverkoop 9) Uitsluitende bevoegdheid tot iets
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MONOPOLIE/1

Monopolie

Een monopolie (uit het Grieks monos - μονος (alleen, enkel) + polein - πωλειν (verkopen)) is een situatie waarin een product of dienst slechts door één (markt)partij wordt aangeboden. De prijs ervan wordt dan niet door marktwerking bepaald, maar vastgesteld door de enige aanbieder, die dan veel winst kan maken, of door de overheid. In...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Monopolie

monopolie

recht of macht om iets alleen te verkopen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Monopolie

Let op: Spelling van 1858 Monopoliüm, Lat., alleenhandel, uitsluitende handel, een toegekend voorregt, volgens hetwelk geen ander in eenen staat met zekere waren handelen, of zeker bedrijf uitoefenen mag. Monopolist, alleenhandelaar
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

monopolie

We spreken van een monopolie als er: ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/monopolie.htm

monopolie

alleenrecht tot verkoop (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/monopolie

Monopolie

Marktsituatie waarbij een aanbieder van producten of diensten aan de gehele vraag voldoet. Het is een positie waarin bieders of vragers op een bepaalde markt opereren zonder concurrentie.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/monopolie

Monopolie

Alleenrecht
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Monopolie

Marktsituatie met slechts een aanbieder van een artikel waarvoor geen nauwe substituten bestaan. De prijsafzetcurve van de monopolist is een dalende curve, en valt samen met de collectieve vraagcurve. Zie voor het ontstaan van monopolies de soorten monopolies. Zie `Marktvorm(en)`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

monopolie

marktvorm waarbij een ondernemer de enige aanbieder is. De prijsafzetcurve van de monopolist is een dalende curve, en valt samen met de collectieve vraagcurve. Zie voor het ont...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip08.htm

monopolie

marktvorm waarbij een ondernemer de enige aanbieder is. De prijsafzetcurve van de monopolist is een dalende curve, en valt samen met de collectieve vraagcurve. Zie voor het ontstaan van monopolies de soorten monopolies.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

monopolie

[Nederlands] het alleenrecht om iets uit te voeren
Gevonden op https://quizlet.com/39541043/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.