Zoek op

Dataset

Een gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. Elke kolom vertegenwoordigt een bepaalde variabele. Elke rij komt overeen met een bepaald lid van de gegevensverzameling in kwestie. Deze rij bevat de waarden voor elk van de variabelen, of attributen, voor dit lid, bijvoorbeeld lengte en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dataset

Dataset

A collection of computerreadable data records.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.