Zoek op

decarboxylatie

Een decarboxylering is een reactie waarbij een molecule koolstofdioxide (CO2) wordt afgesplitst door een organische verbinding . De term duidt hoofdzakelijk op een organisch zuur dat koolstofdioxide verliest:
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

decarboxylatie

Onttrekking van koolstofdioxide aan een stof.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

decarboxylatie

Reactie van een beta-ketocarbonzuur, waarbij CO 2 vrijkomt. Hoewel het mechanisme ingewikkelder is, wordt de zuurgroep eigenlijk vervangen door een waterstof-atoom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518
Geen exacte overeenkomst gevonden.