Zoek op

arrest

gerechtelijk recht: een op schrift gestelde uitspraak van een hof of de Raad van State. Zie: Bijzondere wet van 6 januari ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=arrest

arrest

burgerlijk procesrecht: een op schrift gestelde uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arrest

arrest

strafrecht: beslag, gijzeling, hechtenis of andere vrijheidsbeneming; krijgstuchtelijke hoofdstraf; vrijheidsbeneming van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arrest

arrest

De beslissing van een hogere rechter dan de rechter die de eerste uitspraak in een zaak heeft gedaan. De uitspraak van een rechtbank, die de eerste uitspraak in een zaak doet, heet een vonnis . Wanneer één van de partijen het niet eens is met het vonnis , kan in hoger beroep gegaan worden bij een gerechtshof , of (uiteindelijk) in cassatieberoep ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/arrest

arrest

arrest zelfst.naamw. een aanhouding    Voorbeeld: `De politieman zei: "Je staat onder arrest!". `juridisch een uitspraak van een hogere rechter (in hoger beroep of in cassatie)    Voorbeeld: `He was arrested because of violent behaviour. ` Bron: WikiWoordenboek. S...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/arrest

ARREST

1) Aanhouding 2) Aanhouding door politie 3) Beschikking 4) Beslag 5) Beslaglegging 6) Beslaglegging op goederen 7) Deel van de militaire straf 8) Gerechtelijk vonnis 9) Gerechtelijke uitspraak 10) Gevangenhouding 11) Gijzeling 12) Hechtenis 13) Inbeslagname 14) Krijgstuchtelijke straf 15) Oordeel 16) Opsluiting in gevangenis 17) Provoost 18) Rechte...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARREST/1

arrest

inbeslagname, aanhouding
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Arrest

Uitspraak van de Hoge Raad of een gerechtshof.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=81

Arrest

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) beslag; - leggen op; gevangenis; in - nemen; - hebben, of in - zijn.
~ANT, m. (-en), aangehoudene, gevangene.
~ATIE, v. (...ën), aanhouding, inhechtenisneming; inbeslagneming.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik arres...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Arrest

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Arrest``] opsluiting, gevangenis. Zie Straffen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0002.htm

arrest

hechtenis
Jaar van herkomst: 1308-1346 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Arrest

Let op: Spelling van 1858 Fr., hechtenis (van personen), beslag (van goederen). Arrestant, een in hechtenis genomene, aangehoudene, (door het gebruik gewettigd; dewijl arrestant eigenlijk beteekent de aanhouder, in bechtenisnemer). Arresteren, in hechtenis nemen, in beslag nemen. Arrestatie, de in hecht...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Arrest

Benaming van de uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Arrest

Benaming van uitspraken van de Hoge Raad en de gerechtshoven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

arrest

1 beslaglegging 2 hechtenis 3 uitspraak van een gerechtshof. Een beslaglegging moest conform pagina 290 artikel 10 met tussenpozen van veertien dagen driemaal in de kerk worden afgekondigd (zie 17-2-1663).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Arrest

1. Elk der uitspraken van de gerechtshoven en de Hoge Raad. 2. Het gearresteerd zijn. Zie Arrestatie. `Hij zit in arrest.'
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Arrest

Een arrest is een uitspraak afkomstig van de hoogst rechtsprekende instantie in Nederland, de Hoge Raad. Een zaak die bij de Hoge Raad wordt aangebracht wordt een zaak in cassatie genoemd. De uitspraak die de Hoge Raad vervolgens doet is het arrest. Om een arrest van de Hoge Raad te krijgen dient men een lang voortraject te doorlopen dat enkele jar...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Arrest

arrest

hechtenis (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/arrest

arrest

[Belgisch Nederlands] schooltuchtelijke straf
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

arrest

gevangenschap voordat de rechter het vonnis heeft uitgesproken vb: de verdachten worden in arrest gehouden
uitspraak van Hoge Raad of gerechtshof vb: in het arrest stond dat hij schuldig was
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=arrest

Arrest

Uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Arrest

Arrest is de benaming die wordt gegeven aan de uitspraak van een hogere rechter. Het gaat dan om de beslissing van een civiele rechter in een dagvaardingsprocedure of van een strafrechter. In verzoekschriftprocedures spreekt men - ook in hoger beroep en cassatie - van een beschikking. De beslissing van een rechter in eerste aanleg in een dagvaardin...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Arrest

Een vonnis van een hoger gerecht.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

arrest

[Maatschappijwetenschappen] uitspraak van het Hof en de Hoge Raad
Gevonden op https://quizlet.com/12844144/cr-hoofdstuk-6-rechterlijke-en-uitvoerende-mac
Geen exacte overeenkomst gevonden.