Zoek op

integratie

consumenten en producenten: Binnen de bedrijfskolom: het samenvoegen van geledingen binnen een bedrijfskolom. De bedrijfskolom ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=integratie

integratie

rechtsfilosofie: inburgering in de Nederlandse samenleving. Bijv. minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/integratie

integratie

rechtswetenschap: in een eenheid, bijv. samenleving, opgaan. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/integratie

integratie

Tot één geheel maken. Integratie is een belangrijke doelstelling van de Europese Unie . De lidstaten streven naar nauwere politieke betrekkingen (politieke integratie) en naar economische eenheid (economische integratie). Een interne markt en de Economische en Monetaire Unie zijn belangrijke elementen van de integratie.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/integratie

integratie

de integratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪntəˈxra(t)si] 1) opname in een geheel, met name van bepaalde personen of bevolkingsgroepen in de maatschappij Voorbeelden:   `de integratie van een nieuw vak in het onderwijsprogramma`, `de integratie van minde...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/integratie

Integratie

De bedrijfskolom is een schematische weergave van alle stappen die een product doorloopt voor het aan de consument kan worden geleverd. Iedere stap in de bedrijfskolom wordt een geleding genoemd. Voorbeelden van geledingen bij de productie van drop zijn een akkerbouwer die bieten verbouwd, een transportbedrijf dat suikerbieten vervoerd en een suike...
Gevonden op https://www.finler.nl/integratie/

INTEGRATIE

1) Aanpassingsproces 2) Eenmaking 3) Eenwording 4) Harmonisatie 5) Het opnemen in een geheel 6) Inburgering 7) Opname in een geheel 8) Opname in het geheel 9) Opneming in een groter geheel 10) Samensmelting 11) Wiskundeterm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTEGRATIE/1

integratie

• [wiskunde] het proces van het integreren, het bepalen van een integraal. • [politiek] het doen samengaan van twee voorheen gescheiden bevolkingsgroepen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/integratie

Integratie

De tot nog toe best lijkende manier om Denkproblemen Op te lossen. Deze tegenstellingen kunnen zich zowel tussen acties van Systemen afspelen, als tussen onverzoenbaar lijkende ideeën en theorieën. Zoals in elke Westerse taal kan deze term zowel op het proces wijzen, als op het (eind-)resultaat van dat proces.
Opmerking - De integratieve denk...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Integratie

integratie

het maken tot een geheel
Jaar van herkomst: 1872 (Picarta: titel van N.P. Kapteijn )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Integratie

We spreken van integratie als 2 of meer geledingen in een bedrijfskolom samengaan, waardoor er dus een markt verdwijnt. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/integratie.htm

integratie

In het maatschappelijk leven is integratie een term voor de mate waarin verschillende bevolkingsgroepen in staat zijn duurzaam samen te leven. In Nederland en België verwijst de term vooral naar de verhouding tussen ingezeten en niet-blanke ingezetenen of allochtonen. Integratie kan variëren van geheel gemengde samenlevingsverbanden tot een weder...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

integratie

eenwording
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Integratie

Integratie is de opname in een (groter) geheel. Het gaat daarbij voornamelijk om de opname van personen of bepaalde bevolkingsgroepen in de maatschappij. Een belangrijk kenmerk van integratie is dat de opname van personen of bevolkingsgroepen van beide kanten komt. Zowel de binnenkomende partij als de ontvangende partij passen zich aan de ander aan...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Integratie

integratie

het maken tot een geheel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/integratie

integratie

het in elkaar opgaan van verschillende groepen vb: deze partij is voor integratie van buitenlanders
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=integratie

Integratie

Economie, het samenbrengen in één bedrijf van alle productiestadia
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Integratie

(1) Het erbij nemen van een boven of onderliggende schakel in dezelfde bedrijfskolom. Onderscheiden worden voorwaartse integratie en achterwaartse integratie.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Integratie

(2) Onder integratie verstaan we het samenvoegen van bedrijven of bedrijfstakken die opeenvolgende fasen in het productieproces verrichten, dus het erbij nemen van een boven of onderliggende schakel in dezelfde bedrijfskolom. Onderscheiden worden voorwaartse integratie en achterwaartse integratie.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Integratie

(3) Vergroting van het verkoopassortiment door fases in de bedrijfskolom samen te voegen (tegenhanger van differentiatie dat opsplitsing van het assortiment langs de lijnen van de bedrijfskolom in houdt) {Externe Organisatie}. Zie ook de tegenstelling tussen specialisatie en parallellisatie.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

integratie

is het verticaal samenvoegen van twee geledingen in een bedrijfskolom. Er verdwijnt een markt.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

integratie

is het verticaal samenvoegen van twee geledingen in een bedrijfskolom. Er verdwijnt een markt.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

integratie

[Aardrijkskunde] samengaan van verschillende groepen in een samenleving
Gevonden op https://quizlet.com/113888834/aardrijkskunde-hfstk-1-finish-flash-cards/

integratie

term voor de mate waarin de burgers en de verschillende bevolkingsgroepen zijn ingeburgerd in de maatschappij en daar duurzaam met elkaar kunnen samenleven Gebruikt voor: acculturatie inburgering sociale integratie Meer specifiek: assimilatie resocialisatie sociale cohesie socialisatie Minder specifiek: maatschappelijke ontwikkeling Zie ook: burger...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6855
Geen exacte overeenkomst gevonden.