Zoek op

DIAERESIS

1) Breking van tweeklank 2) Verssnede aan eind van versvoet
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIAERESIS/1

Diaeresis

Zie diëresis
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_d.htm

diaeresis

Term uit de prosodie voor een pauze tussen twee versvoeten, bijv.
 `t Is groot,-- der menschheid waard,-- verheven
 ( J. Kinker. Gedichten, dl. 1, 1819, p. 144).

In dit voorbeeld valt de pauze tussen de eerste en de tweede jambe, en tussen de derde en de vierde. Sommigen hanteren de term diaere...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Diaeresis

Let op: Spelling van 1858 Gr., spraakkunstige figuur, volgens welke eene lettergreep in twee andere gedeeld wordt, ook dialysis; voorts chirurgicale operatie, om twee onnatuurlijk verbondene deelen af te scheiden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

diaeresis

Dubbele punt boven een letter (lettergreepscheiding), bijvoorbeeld in 'kopiëren'. Wordt ook diaeresis genoemd.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/trema-deel
Geen exacte overeenkomst gevonden.