Zoek op

digitaal

digitaal bijv.naamw.Uitspraak:   [dixiˈtal] als het door de computer verwerkt kan worden Voorbeelden:   `Kun je me de tekst ook digitaal toesturen?`, `digitale fotografie`een digitale klok  (een klok zonder wijzers die de tijd met cijfers aangeeft)digitaal lok...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/digitaal

digitaal

Kenmerk van signalen en systemen met slechts een beperkt aantal vaste toestanden. Zo geeft een digitaal horloge de tijd niet vloeiend aan, maar verspringt het steeds van het ene vaste getal naar het volgende. Er zijn geen oneindig aantal `tussenstanden’ mogelijk, zoals bij analoge klokken.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/technologie-en-techniek/digitaal

digitaal

•gegevens op een numerieke manier verwerkend.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/digitaal

Digitaal

Getalsmatig, d.w.z. dat het over te dragen (geluids) signaal voorgsteld wordt door een reeks getallen met een enidige precisie. Zie het hoofdstuk over analoog en digitaal.
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

digitaal

cijferverwerkend
Jaar van herkomst: 1959 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Digitaal

Werkend volgens het binaire talstelsel.
Is afgeleid van het Engelse digital en digit (cijfer). De term digitaal wordt gebruikt voor apparatuur die werkt op basis van binair in 0 en 1 gecodeerde gegevens en programma’s. Aangezien alle elektronica tegenwoordig op binaire code en binaire schakelingen is gebaseerd, wordt in plaats van digitaal ook...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Digitaal

Weergave van data in de vorm van reeksen cijfers. Het begrip is afgeleid van `digits`, hetgeen vingers betekent en het gebruiken daarvan zou aan de basis van ons tellen staan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10223

DIGITAAL

Niet geleidelijk , maar stapsgewijs variabel getransporteerd, uitgezonden of weergegeven signaal, meestal twee (binair) niveaus, een 0 of een 1. Door combinaties zijn er onuitputtelijke mogelijkheden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10245

Digitaal

Computersignaal bestaande uit enen en nullen ofwel pulsen die gezamenlijk een patroon vormen. Dit patroon kan door de decoder vertaald worden naar bruikbare signalen. Door toepassen van compressietechnieken en pakketcontrole is de kwaliteit optimaal terwijl het maximale uit de beschikbare capaciteit gehaald kan worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10280

Digitaal

Tegengesteld aan analoog. Een digitaal signaal heeft slechts twee discrete waarden: aan-uit of 1-0. Tussen deze twee uitersten zijn er geen tussenliggende waarden gedefinieerd. De bit is de eenheid van digitale informatie. Bit is de afkorting van binary digit of binair cijfer (1 of 0). Een byte is een samenstelling van 8 bits. Digitale gegevens heb...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

digitaal

Computers kunnen enkel omgaan met digitale gegevens, d.w.z. gegevens gecodeerd in bits en bytes, met eindige waarden. Tegengestelde van analoog.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

digitaal

Op cd-rom, computer, etc.(dus niet op papier)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Digitaal

- Gegevens uitgedrukt in binaire getallen, zodat ze door computerchips kunnen worden bewerkt. Digitaal heeft betrekking op discrete gegevens, waarbij tussen twee willekeurige waarden slechts een beperkt aantal waarden mogelijk is. Digitaal staat tegenover analoog. Ook gebruikt voor apparaten die gel...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/33362375

digitaal

rekenend of waarden aangevend met cijfers (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/digitaal

Digitaal

een eigenschap van de elektronische technologie nl. dat zij gegevens creëert, verwerkt en bewaart in termen van twee statussen.
Gevonden op http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Woo

digitaal

Het weergeven van gegevens, zonder nuances, op slechts één manier, zoals 1 en 0, koud of warm, aan of uit.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/digitaal

digitaal

wat gegevens verwerkt in de vorm van cijfers vb: het digitale horloge gaf 12:23 aan
de digitale snelweg [internet]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=digitaal

Digitaal

Niet analoog, stuurt niet "gewoon" alle data door de lijn, maar maakt gebruik van verschillen in spanning, frequentie etc. om zo een stroom van 0-en en 1-en door te geven
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Digitaal

Een meet- en opnamesysteem waarin aspecten uit de fysische wereld, waartoe beelden behoren, worden omgezet in elektrische lading die in dezelfde verhouding staat als de waarden van het origineel. Deze waarden worden vervolgens omgezet in groepen van binaire cijfers (bits) zodat de gegevens kunnen worden opgeslagen op magnetische of andere media voo...
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

digitaal

(digital) Wijze van gegevensverwerking, gebaseerd op continue waarden, waarbij slechts twee waarden mogelijk zijn. In datacommunicatie worden via normale telefoonlijnen gegevens analoog verzonden en vervolgens in de modem omgezet in digitale gegevens.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/d.php?id=2839

Digitaal

(Informatie die is opgeslagen in een computer wordt 'digitaal' genoemd omdat de basiselementen van de gegevens, de zogenaamde bits, slechts bestaan uit twee mogelijke waarden) nul (uit) en êên (aan) . Het tegenovergestelde van digitaal is analoog
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Digitaal

De taal van de computer, of: het Elektronische schrift waarmee de computer alles vastlegt
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10860

Digitaal

[Techniek] Verbinding met behulp van computers
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11386

Digitaal

[Natuurkunde] Getal wordt op display weergegeven
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11386
Geen exacte overeenkomst gevonden.