Zoek op

diploma

het diploma zelfst.naamw.Uitspraak:   [diˈploma] Verbuigingen:   diploma|'s (meerv.) officieel papier dat bewijst dat je voor een examen geslaagd bent Voorbeelden:   `schooldiploma`, `zwemdiploma`, `tandartsdiploma` © Kernerman Dictionaries. SpellingCo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/diploma

DIPLOMA

1) Akte 2) Akte van bekwaamheid 3) Bekwaamheidsbewijs 4) Belangrijk papier 5) Belangrijk papiertje 6) Bewijs 7) Bewijs van bekwaamheid 8) Bewijs van bevoegdheid 9) Bewijs van een behaald examen 10) Bewijs van lidmaatschap 11) Bewijs van slagen voor een examen 12) Bewijsstuk 13) Brevet 14) Bul 15) Certificaat 16) Charter 17) Document 18) Examenbewij...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIPLOMA/1

Diploma

Een diploma is een bewijs van afsluiting van een opleiding of een bewijs van het beheersen van leerstof en-of praktische ervaring. Het diploma wordt meestal behaald door middel van een examen. Dit kan, afhankelijk van het diploma, een praktijk- of theorie-examen zijn, of zelfs een combinatie van deze twee. Meestal wordt er van een diploma gesproke...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Diploma

diploma

•bewijs van bevoegdheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/diploma

diploma

Officieel bewijsstuk dat een persoon voldaan heeft aan de eisen die een eindexamen aan hem gesteld heeft. Een diploma wordt bij het met succes afronden van een bepaalde opleiding uitgereikt aan leerlingen uit het algemeen vormend onderwijs (avo), het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), educatie en beroepsonderwijs (na 1-8-97) en voor de...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

diploma

Schriftelijk bewijs van een met succes afgeronde studierichting in het secundair en-of hoger onderwijs. Aan het eind van het lager onderwijs krijgen leerlingen geen diploma, maar het getuigschrift basisonderwijs. De klassenraad kan ook beslissen om een getuigschrift basisonderwijs toe te kennen aan leerlingen die het volledig lager onderwijs (nog) ...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Diploma

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-ta, -as), bewijs van lidmaatschap, - aanstelling, - benoeming, - abonnement.
*...PLOMAAT, m. (...aten), staatsman met eenigen rang bekleed; [figuurlijk] sluw -, geveinsd mens.
*...PLOMATIE, v. [geen meervoud] wetenschap des staatsmans; [figuurlijk] sluwheid, geveinsdheid; corps diplomatique, he...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

diploma

bewijs van slagen voor examen
Jaar van herkomst: 1656 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Diploma

Let op: Spelling van 1858 vrijheidsbrief; acte van aanstelling; oorkonde. Diplomaat, een oorkonden-kenner, een gezantschapskundige. Diplomatica, diplomatie, de oorkondenleer, gezantschapskunst. Corps diplomatique, Fr., de leden van het staatsbestuur, ministers en hooge ambtenaren, welke aan het hoofd de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

diploma

getuigschrift (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/diploma

diploma

bewijs dat je geslaagd bent vb: dit is mijn diploma van de mavo Synoniem: akte
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=diploma

Diploma

Wettelijk erkend document dat aantoont en vastlegt dat de eigenaar een omschreven kwalificatie voldoende beheerst.
Gevonden op https://www.mboraad.nl/begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.