Zoek op

werk

groei en conjunctuur: Betaalde arbeid in het productieproces. (Schöndorff c.s.). ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=werk

werk

(van letterkunde, wetenschap of kunst) auteursrecht: voortbrengsel van de geest, in materiële vorm gegoten, dat een persoonlijk stempel van de maker draagt en waar ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/werk (van letterkunde, wetenschap

werk

het werk zelfst.naamw.Uitspraak:   [wɛrk] 1) keer dat je werkt Voorbeelden:   `Tijdens het werk mag niet gerookt worden.`, `Is je werk af?`, `Het is veel werk.`, `Hij heeft plezier in zijn werk.`, `werk zoeken`, `Na een korte pauze ging hij weer aan het werk.`...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/werk

Werk

Betaalde arbeid in het productieproces.
Gevonden op https://www.finler.nl/werk/

WERK

1) Aanbesteding 2) Afval van hennep 3) Afval van vlas 4) Afvaldraden van vlas 5) Ambacht 6) Arbeid 7) Baan 8) Betrekking 9) Bezigheid 10) Boek 11) Broodwinning 12) Corvee 13) Dagtaak 14) Draden van vlas 15) Emplooi 16) Gewrocht 17) Hennepafval 18) Inspanning 19) Job 20) Karwei 21) Kunstwerk 22) Levensonderhoud 23) Loonarbeid 24) Loonwerk 25) Materi...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WERK/1

werk

•dat wat gedaan moet worden, klus, arbeid. •beroep •de plek waar men werkt, werkplek. •dat wat gemaakt is, kunstwerk.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/werk

Werk

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] arbeid, bezigheid; moeite, inspanning.
~, (-en), daad, handeling, verrichting; wat gedaan of verrigt is of moet worden; gewrocht; voortbrengsel (van handenarbeid, van den geest); opstel, geschrift, boek; vestingwerk; te - gaan, handelen, behandelen; [figuurlijk] veel - van [iemand] of ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

Werk

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Werk``] 1o. In de versterkingskunst elke verschansing, die in zeker opzigt zelfstandig is. Men onderscheidt opene en geslotene, eenvoudige en zamengestelde werken. Zie Verschansing
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0024.htm

werk

arbeid - Jaar van herkomst: 776-800 (CG II 1 Utr. doopbelofte )
vlasvezels - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

werk

1> pluis of losse hennepvezels, bij smalle naden ook katoen, die in de te breeuwen naden geslagen worden. Bossen of bundels werk worden soms klouwerk genoemd. Vooral in later tijd werd hennepen werk reeds geteerd aangeleverd. Klouwerk wordt waarschijnlijk zo genoemd omdat breeuwers vaak tot de zogenaamde klouwers behoorden. WIT WERK: ongeteerde hen...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=wer

Werk

Betaalde arbeid in het productieproces. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/werk.htm

werk

verdedigingswerk van niet nader omschreven type
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

werk

De Universele verklaring noemt het recht op werk, vrije keuze van arbeid, rechtvaardige en gunstige werkomstandigheden, bescherming tegen werkloosheid, gelijke betaling voor gelijke arbeid, rechtvaardige beloning, en zonodig aanvullende bescherming en voorzieningen. Deze rechten zijn ook opgenomen in het VN-verdrag (EcSoCu). Meer dan 180 verdragen ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

werk

Def.: de uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

werk

Vlaams voor het Nederlandse woord ` taak`
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11289

werk

arbeid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/werk2

Werk

Verdedigingswerk van niet nader omschreven type.
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/w/werk.htm

werk

[Belgisch Nederlands] (in 't mv.) werk in uitvoering, (bouw)werkzaamheden
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

Werk

Aan het werk wat hij doet en het inkomen wat dat oplevert, ontleent de mens een belangrijk deel van zijn identiteit. Heel vroeger, toen de mens nog jaagde en noten en vruchten verzamelde, lag dat anders. Werken bestond uit het jagen op en doden van dieren, het maken van schoeisel, kleding en gebruiksvoorwerpen, het bereiden van een maal. Werken s.....
Gevonden op http://www.idee-pmc.nl/mensbegrippen/werk.html

werk

het verrichten van een taak vb: je mag onder het werk niet roken
werk in uitvoering [hier wordt gewerkt]
alles in het werk stellen om ... [al het mogelijke doen]
zij heeft lang werk [doet er lang over]
er werk van maken [je ervoor inspannen]
er is werk aan de winkel [er is veel te doen]
he...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=werk

werk

VOC - Scheepsbouw : geteerd uitgeplozen touw, gebruikt om naden tussen planken te vullen, zie Breeuwen.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/index.html?of=300

werk

indien de productiefactor arbeid betaald wordt voor een geleverde prestatie in het productieproces.(Anders gezegd: er moet sprake zijn van betaalde arbeid.)
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

Werk

Het artistieke en intellectuele concept, het idee achter een productie.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

werk

indien de productiefactor arbeid betaald wordt voor een geleverde prestatie in het productieproces.(Anders gezegd: er moet sprake zijn van betaalde arbeid.)(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.