Zoek op

DLE

Abstract: Didactische Leeftijdsequivalent
Tekst: Een dl (didactische leeftijd) geeft aan hoeveel maanden een kind onderwijs heeft gehad. Een schooljaar telt 10 maanden. Bij het begin van groep 3 wordt gestart met tellen. Voor groep 1 en 2 wordt teruggeteld.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10364

DLE

Data Link Escape
ASCII-code gebruikt bij datatransmissie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10433
Geen exacte overeenkomst gevonden.