Zoek op

drempelwaarde

de drempelwaarde zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['drɛmpəlwardə] Verbuigingen:   drempelwaarde|n (meerv.) waarde die een onder- of bovengrens aangeeft Voorbeelden:   `de drempelwaarde wordt steeds vaker overschreden`, `vastgestelde drempelwaarden waarbove...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/drempelwaarde

DREMPELWAARDE

1) Nauwkeurigheidsgrens
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DREMPELWAARDE/1

drempelwaarde

minimale sterkte van een prikkel die effect heeft, de prikkeldrempel
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Vwo5/Zenuwstelsel/begrippenlijst.htm

Drempelwaarde

[economie] - De drempelwaarde is het minimumaantal klanten dat een bedrijf nodig heeft om rendabel te zijn. Deze waarde verschilt per bedrijf en houdt tevens verband met het verzorgingsgebied daarvan. De term wordt dan ook zowel in de economie als geografie gebruikt. Als het draagvlak groter wordt ( het aantal potentiële k...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Drempelwaarde_(economie)

Drempelwaarde

[psychologie] - De drempelwaarde is in de psychologie de laagst mogelijke hoeveelheid of intensiteit waarop een stimulus nog waargenomen kan worden met een bepaald zintuig. Dit kan natuurlijk verschillen per individu. == Methoden om de drempelwaarde te bepalen == ===De eerste methode=== Dat men begint met een bepaalde inten...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Drempelwaarde_(psychologie)

drempelwaarde

minimum aantal mensen dat nodig is om een bedrijf (instelling) rendabel te maken
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

drempelwaarde

Het aantal klanten-gebruikers dat minimaal nodig is om een dienstverlenend bedrijf of instelling in stand te houden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

Drempelwaarde

Het minimum aantal klanten dat nodig is om een bedrijf rendabel te laten produceren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

drempelwaarde

Minimale sterkte van een prikkel die effect heeft.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Drempelwaarde

de minimum hoeveelheid `communicatie`, die nodig is om enig effect te mogen verwachten (bijv. een advertentie mag niet te klein zijn, omdat deze dan niet meer opvalt tussen de andere); ook kan deze drempelwaarde betrekking hebben op het minimaal benodigde aantal confrontaties met de communicatieuiting, of het formaat en-of uitvoering van de envelop...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10413

Drempelwaarde

Het minimum aantal klanten dat een winkel nodig heeft om te kunnen blijven voortbestaan. Voor een school is dat het aantal leerlingen en voor een bibliotheek het aantal leden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

drempelwaarde

Def.: de omvang van een activiteit of project waarboven deze plan-MER- of projectmer(beoordelings)plichtig wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Drempelwaarde

dosis van stof waarboven een (toxisch) effect optreedt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11076

Drempelwaarde

Minimumbedrag dat nodig is bij reclame om een communicatie-effect op lange termijn tot stand te kunnen brengen. Met een gering reclamebudget lukt dat zeker niet. Bij de verdeling van het promotiebudget over de diverse promotie- instrumenten zal men rekening moeten houden met die drempelwaarde. De drempelwaarde hangt van een groot aantal factoren af...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Drempelwaarde

[Aardrijkskunde] Het minimumaantal klanten dat een bedrijf of voorziening nodig heeft om rendabel te zijn.
Gevonden op https://quizlet.com/122911976/aardrijkskunde-7-stedelijke-gebieden-flash-ca
Geen exacte overeenkomst gevonden.