Zoek op

beroep

kerkrecht: aanstelling van een predikant. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/beroep

beroep

het beroep zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈrup] Verbuigingen:   beroep|en (meerv.) 1) dat wat je doet om je geld te verdienen Voorbeelden:   `metselaar van beroep zijn`, `een beroep uitoefenen`Synoniem:   vak vrije beroepen  (beroepen...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beroep

BEROEP

1) Aanstelling tot dominee 2) Ambacht 3) Ambt 4) Appel 5) Baan 6) Bedrijf 7) Bijbaantje 8) Biochemicus 9) Broodwinning 10) Codeur 11) Decorbouwer 12) Directrice 13) Filiaalchef 14) Fitter 15) Glazenwasser 16) Handwerk 17) Handwerkbedrijf 18) Hopman 19) Kaasmaker 20) Kabinegard 21) Kolenman 22) Kostwinning 23) Lasser 24) Liftboy 25) Maatschappelijke...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEROEP/1

Beroep

Een beroep of stiel (soms het Franse woord métier) is een samenhangend geheel van arbeidstaken, die voor de uitvoering een bepaalde vakkennis en -kunde vereisen, die losstaand van de individuele beroepsbeoefenaar kan voortbestaan en voor de maatschappij herkenbaar is. Een beroep bepaalt mede de positie van de beoefenaar in de sociale structuur. I...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beroep

beroep

•een bezigheid waarmee men de kost verdient.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/beroep

Beroep

Er bestaan een administratief beroep bij de Regering, toegankelijk voor de aanvrager/houder van een vergunning, als hij niet akkoord gaat met de toekennings- of weigeringsbeslissing (of in geval van het ontbreken van beslissing van de gemachtigde ambtenaar). Ook de gemeente onder bepaalde voorwaarden kan een beroep instellen tegen een vergunning di...
Gevonden op http://stedenbouw.irisnet.be/sleutelwoorden-1

Beroep

De verzameling van werkzaamheden en taken, die behoren tot een baan van een persoon.
Op het meest gedetailleerde niveau van de Standaard Beroepenclassificatie 1992 (SBC 1992) wordt een verzameling van gelijksoortige takenpakketten een “beroep” genoemd.
In de SBC 1992 wordt het “takenpakket” als kleinste eenheid van classificatie genom...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=120

Beroep

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), bedrijf, handel; ambacht; een - uitoefenen.
~, benoeming (tot hoogleeraar, predikant); inroeping van; [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) appel; een - doen op; in hooger - komen van (een vonnis).
~BAAR, [bijvoegelijk naamwoord]
~EN, [bedrijvend werkwoord] [ongelijkvloeiend] (i...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

beroep

appèl, herziening van vonnis aan hogere rechter vragen - Jaar van herkomst: 1292 (CG I3, 1717 )
werkkring - Jaar van herkomst: 1642 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

beroep

beroepscodes; beroepsprocedures; werk
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Beroep

Ook: `hoger beroep' of `appèl'. Voorziening door de in het ongelijk gestelde partij tegen een uitspraak van een lagere instantie bij een eerstvolgende hogere instantie. Men kan slechts éénmaal in hoger beroep gaan. Zie ook Cassatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

beroep

Def.: het in het kader van een wettelijke bevoegdheid vragen van een voorziening tegen een besluit bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen (administratief beroep), dan wel bij een administratieve rechter. Toelichting: Onder het instellen van administratief beroep wordt verstaan: Het gebruik maken van de inge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Beroep

In het bestuursrecht staat er een beroepsmogelijkheid open voor de burger indien hij het niet eens is met een besluit dat is genomen door een bestuursorgaan. Wanneer een bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders van de gemeente) het besluit neemt om de aanvraag van een burger voor het kappen van een boom af te wijzen, ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Beroep

beroep

werkkring; appèl (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/beroep

beroep

wat je doet om geld te verdienen vb: hij is automonteur van beroep Synoniemen: vak professie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=beroep

Beroep

Het vak dat iemand uitoefent. Een verzameling van activiteiten die de samenleving van iemand verwacht op grond van diens vaardigheden, affiniteiten en kwalificaties.
Gevonden op http://www.van-osch.com/termen.doc

beroep

, activiteit waarmee men in zijn levensbehoeften voorziet, betrekking, werkkring. De burgerlijke stand en de bevolkingsregisters uit de 19e eeuw zijn bronnen waarin van vrijwel iedereen die een beroep uitoefende, vermeld wordt welk beroep dat was. Het beroep bij overlijden, indien er dan nog een beroep werd uitgeoefend, vindt men in de overlijdensa...
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyb.htm

Beroep

[Geschiedenis] Een vak waarin iemand zich heeft gespecialiseerd, bijvoorbeeld het vak van timmerman of smid
Gevonden op https://quizlet.com/56167491/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.