Zoek op

duiker

de duiker zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈdœykər] Verbuigingen:   duiker|s (meerv.) de duikster zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['dœyk|stər] Verbuigingen:   duikster|s (meerv.) iemand die als sport of voor zijn beroep duikt (2) Voorbeeld...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/duiker

DUIKER

1) Alk 2) Antilope 3) Beroep 4) Dompelaar 5) Egelskop 6) Evenhoevige dieren 7) Fuut 8) Holhoornig dier 9) Kikvorsman 10) Koker onder water 11) Koker voor het inlaten van water 12) Onderwaterzwemmer 13) Ongewoon beroep 14) Plongeur 15) Rioolkolk 16) Soort antilope 17) Stoep 18) Vogel 19) Waterafvoer 20) Waterdoorgang 21) Waterdoorgang onder dijken e...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DUIKER/1

duiker

iemand die zich onder het wateroppervlak begeeft, meestal met persluchtflessen, vinnen en andere uitrusting, om er voor zijn beroep werkzaamheden te verrichten of er uit liefhebberij fauna en flora te verkennen; iemand die duikt
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/duiker

Duiker

[beroep] - Een duiker is iemand die professioneel of recreatief (duiksport) onder water verblijft, voorzien van ademlucht via bijvoorbeeld een persluchtsysteem of door middel van een life-line, verbonden aan apparatuur aan dek van een schip. == Beschrijving == Een duiker kan diverse werkzaamheden onder water uitvoeren, zoal...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Duiker_(beroep)

Duiker

[kunstwerk] - Een duiker is een civieltechnisch kunstwerk. Het is een kokervormige constructie, gelegen in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden. Bij een duiker wordt in principe de bodem van de watergang onderbroken, dit in tegenstelling tot een brug. Duikers worden over het algemeen gem...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Duiker_(kunstwerk)

duiker

•iemand die voor beroep of plezier zich onder de waterspiegel begeeft. • [biologie] een vogel uit het geslacht "Podiceps". • [biologie] een kleine soort antilope. •een kokervormige constructie, gelegen onder wegen of andere constructies, die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/duiker

Duiker

Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Duiker

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Duiker``] Gemetselde of houten waterleiding, zonder dubbele deuren
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0005.htm

duiker

1> grondzijl: vrij nauwe, soms geheel onder de waterspiegel liggende verbinding tussen twee wateren. In Groningen soms
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=dru

Duiker

Waterdoorgang onder wegen of dijken. Wordt ook wel zinker genoemd. Zie ook grondduiker.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

duiker

Def.: een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken Toelichting: De duiker vormt een doorstroomopening tussen wateren. Vaak heerst er een vrije waterspiegel in de construct...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

duiker

ondergrondse waterdoorlaat van beperkte afmetingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11171

duiker

volksnaam of oude naam voor lisdodde (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/duiker

duiker

[Belgisch Nederlands] opening waardoor het water (op straat) in de riolen loopt, rioolkolk
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

duiker

iemand die duikt vb: de duiker dook van de hoge brug
doorlaat voor het aan- en afvoeren van water vb: de duiker onder de weg was verstopt geraakt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=duiker
Geen exacte overeenkomst gevonden.