Zoek op

Duinafslag

Duinafslag is het verschijnsel dat na een harde storm en hoge zee een flink deel van de duinen kan afslaan. Duinafslag is een natuurlijk proces. Na de afslag stuift het zand langzamerhand vanzelf weer op. Toch kan duinafslag, als de duinen deel uitmaken van de zeewering een risico vormen voor overstroming van het achterland. Gebouwen die te dicht ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Duinafslag

duinafslag

Def.: hoeveelheid zand die bij een ontwerpstom theoretisch uit de zandreep kan verdwijnen en op strand en vooroever terecht kan komen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

duinafslag

Def.: verlies van duinareaal tijdens stormvloed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.