Zoek op

dwangmiddelen

executierecht: middelen die ter beschikking staan om een gerechtelijke beslissing gedwongen ten uitvoer te leggen. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=dwangmiddelen

dwangmiddelen

(mv.) executierecht: middel dat ter beschikking staat om een gerechtelijke beslissing (grosse van het vonnis) ten uitvoer te leggen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dwangmiddelen (mv.)

dwangmiddelen

In het strafrecht zijn dwangmiddelen de beperkingen van de vrijheid van een persoon die wordt onderzocht om strafbare feiten op te sporen. Voorbeelden zijn het staande houden van een verdachte, het onderzoek aan het lichaam of kleding (fouilleren), het aanhouden van een verdachte en het gevangenhouden van een verdachte.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/dwangmiddelen

Dwangmiddelen

Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte. Voorbeelden: voorlopige hechtenis, telefoontaps, huiszoeking of het in beslag nemen van spullen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Dwangmiddelen

Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte, zoals voorlopige hechtenis, telefoontaps, huiszoeking of het in beslag nemen van spullen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Dwangmiddelen

- 1. Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Dwangmiddelen

Dwangmiddelen zijn bepaalde middelen die door het Openbaar Ministerie gebruikt kunnen worden bij het opsporen van een verdachte gedurende een strafrechtelijke procedure. Gedurende de opsporing in een strafrechtelijke procedure gebruikt het Openbaar Ministerie in bepaalde procedures dwangmiddelen om de opsporing te vergemakkelijken. Niet het Openbaa...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dwangmiddelen

Dwangmiddelen

1. Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte. Bijvoorbeeld: fouilleren, afluisteren, huiszoeking.  
2. Pressiemiddelen ter uitoefening van bestuursdwang om naleving van wettelijke vo...
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.