Zoek op

Dwarsprofiel

Een dwarsprofiel is een (denkbeeldige) doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Het dwarsprofiel van een weg of spoorlijn wordt meestal bepaald door eisen ten aanzien het profiel van vrije ruimte. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwarsprofiel

dwarsprofiel

Def.: bodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Dwarsprofiel

Het dwarsprofiel geeft de opbouw en de afmetingen in dwarsrichting uit de samenstellende ontwerpelementen van de weg weer. Wegbouwkundige aspecten zoals fundering, verhardingsopbouw, ontwatering en dergelijke blijven daarbij buiten beschouwing. Het dwarsprofiel is een van de belangrijkste onderdelen van het totale wegontwerp. De verkeersveiligheid ...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Dwarsprofiel
Geen exacte overeenkomst gevonden.