Zoek op

dyslexie

Verzamelnaam voor stoornissen in het lezen of schrijven en/of de spelling , die niet berusten op een te lage intelligentie of een te laag opleidingsniveau, noch op een gestoord gezichtsvermogen. De vooral vroeger gangbare term ‘woordblindheid’ doet dat laatste dus ten onrechte vermoeden. Dyslexie lijkt vooral een probleem op klankniveau te zijn...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/dyslexie

dyslexie

de dyslexie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [dɪslɛk'si] afwijking dat je moeite hebt met het lezen en spellen van woorden medisch Voorbeeld:   `Mensen met dyslexie hebben een normale intelligentie.`Synoniem:   woordblindheid © Kernerman Dictionaries....
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dyslexie

DYSLEXIE

1) Leesblindheid 2) Woordblindheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DYSLEXIE/1

DYSLEXIE

er kunnen problemen zijn bij woordvinding, met het verstaan van taal in een zeer lawaaierige omgeving en met taken waarbij het korte-termijngeheugen, dat zeer talig is, een grote rol speelt. • Stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van technisch lezen en spellen. -Dyscalculie: In de actuele definiëring v......
Gevonden op http://functiebeperking-ipsoc.wikidot.com/opdracht-definities

Dyslexie

Dyslexie (uit het Grieks δυς- dys- ("beperkt") en λέξις lexis ("woord"), dus beperkt lezen; ook wel (onterecht) als woordblindheid aangeduid) is een term die in de wetenschap gebruikt wordt voor ernstige problemen met het kunnen lezen van woorden. Over het ontstaan is nog veel discussie, maar doorgaans neemt men aan dat de oorzaak is v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dyslexie

dyslexie

•het onvermogen om woorden, waarvan men wel de letters ziet, in hun betekenis te vatten. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/dyslexie

dyslexie

leesstoornis, het niet goed kunnen oppakken van wat men leest (zonder afasie of spraakstoornis)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/d.html

dyslexie

woordblindheid
Jaar van herkomst: 1923 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Dyslexie

Leeszwakte of de zogenaamde woordblindheid.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

dyslexie

verminderd vermogen te kunnen lezen, vaak als gevolg van een verminderde capaciteit van de verbindingsbanen tussen de optische en akoestische hersenschors. synoniem: legasthenie
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Dyslexie

Leerstoornis die betrekking heeft op lees- en-of spellingsmoeilijkheden. Dyslexie wordt veroorzaakt door een stoornis in de werking van de hersenschors, maar het precieze mechanisme hierachter is nog onbekend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10144

dyslexie

woordblindheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van lezen en-of spellen, die ondanks voldoende gelegenheid tot leren blijven bestaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10711

dyslexie

woordblindheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Dyslexie

Dyslexie is het moeite hebben met lezen en schrijven, maar het is meer dan alleen een taalkwestie. De dyslexie heeft ook invloed op de mondelinge communicatie en het organiseren van werk. De intelligentie van een dyslecticus is vaak hoger dan het niveau van lezen en schrijven doet vermoeden. Er is sprake van een verstoring in de linker hersenhelft,...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dyslexie

dyslexie

woordblindheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dyslexie

Dyslexie

Problemen met het leren en automatiseren van basisvaardigheden van lezen en- of spellen, ondanks veelvuldig oefenen en leren
Gevonden op http://www.freewebs.com/familievanderzanden/begrippenenafkortingen.htm#4728

Dyslexie

Klachten en verschijnselen bij Dyslexie Onvermogen gedrukte letters en woorden te herkennen. Leesvaardigheid ver onder het niveau van de leeftijd van het kind. Dyslexie is een specifieke leesstoornis die vroeger ook wel lees- of woordblindheid genoemd werd. Het is de meest voorkomende leerstoornis en komt voor bij kinderen met een normaal gezichtsv...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/dyslexie

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en spellen. Ze herkennen woorden niet en lezen woorden daarom bijna letter per letter.
Gevonden op http://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm

Dyslexie

een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en-of schriftbeeldvorming (spellen)
Gevonden op http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/begrippen

Dyslexie

Dyslexie is een leerprobleem op het gebied van lezen, spelling en taal, bij een op andere gebieden normaal verlopende ontwikkeling en voldoende stimulering op het gebied van taal.
Gevonden op http://www.taalexpert.nl/begrippenlijst.aspx
Geen exacte overeenkomst gevonden.