Zoek op

elektromyografie

elektromyografie zelfst.naamw. [medisch] registratie van de actiepotentialen van spieren d.m.v. in de spieren gestoken naaldjes hetgeen een elektromyogram oplevert Bron: Wikiwoordenboek - elektromyografie. Spelling'elektromyografie' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/elektromyografie

Elektromyografie

Elektromyografie is in de geneeskunde en in de sport een onderzoekstechniek waarbij de elektrische activiteit van spieren wordt gemeten, meestal in relatie tot stimulatie van de voor die spier activerende zenuw. De elektrische activiteit wordt soms geregistreerd op papier en soms hoorbaar gemaakt. De resulterende grafiek heet een elektromyogram of...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromyografie

elektromyografie

onderzoek naar de kracht en snelheid van samentrekking van spieren
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Elektromyografie

Een onderzoek waarbij men informatie verkrijgt over de toestand en het functioneren van de spier en zenuwen door het meten van de elektrische spieractiviteit. Deze meting gebeurt door oppervlakte elektroden op de huid te plakken. Een signaal wordt gedetecteerd en geeft de activiteit van de onderliggende spier weer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10371
Geen exacte overeenkomst gevonden.