Zoek op

emissielijn

emissielijn zelfst.naamw. [natuurkunde], een smal gebied in het spectrum waarin een voorwerp extra licht of andere elektromagnetische straling uitzendt Bron: Wikiwoordenboek - emissielijn. Spelling'emissielijn' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/emissielijn

Emissielijn

Een emissielijn is een spectraallijn, een smal kleurgebied waarin een voorwerp helderder schijnt dan bij andere nabije kleuren. Het schijnen van een voorwerp is het uitzenden van licht of andere elektromagnetische straling. ==Verklaring== Een voorwerp kan licht uitzenden wanneer atomen in het voorwerp energie verliezen. Dit gebeurt wanneer een ele...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Emissielijn

Emissielijn

Een smal golflengtegebied (een spectraallijn) binnen het elektromagnetisch spectrum van een stralingsbron waarin de stralingsintensiteit relatief hoog is. Dit wordt veroorzaakt door atomen of moleculen in de bron die in een lagere energietoestand overgaan en daarbij op een specifieke golflengte straling uitzenden. Omdat ieder element unieke emissi....
Gevonden op http://www.astronova.nl/e.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.