Zoek op

epistel

epistel zelfst.naamw. een (formeel|formele) brief, een zendbrief een deel van de mis dat vooraf gaat aan het evangelie Bron: WikiWoordenboek. SpellingJuist gespeld: 'epistel' komt voor in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met epistel: epistels 8 definities op ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/epistel

EPISTEL

1) Boek van het Nieuwe Testament 2) Brief 3) Deel van de heilige mis 4) Deel van de mis (r.-k.) 5) Deel van een mis 6) Deel van een verhaal 7) Dienstbrief 8) Gedeelte van de mis (r.k.) 9) Geschreven 10) Geschreven stuk 11) Geschrift 12) Herderlijk schrijven 13) Mislezing 14) Schrijven 15) Strafpredicatie 16) Strafpredikatie 17) Zendbrief 18) Zendbr...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EPISTEL/1

Epistel

Een epistel is een schrijven gericht aan een persoon of een groep personen, meestal in de vorm van een erg formele brief, vaak didactisch van aard en elegant geformuleerd. De brieven van de apostelen aan verscheidene joodse gemeenschappen in de wereld, opgenomen in het Nieuwe Testament, worden vaak epistels genoemd. == Liturgie == In de context va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Epistel

epistel

Letterlijk brief, meestal gebruikt voor de zendbrieven van de apostelen Paulus, Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, zoals die in het Nieuwe Testament bewaard zijn gebleven. In het hedendaags Nederlands wordt ‘epistel’ meestal schertsend of ironisch gebruikt voor ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Epistel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-s), brief, zendbrief, zendschrijven; boetpredikatie.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Epistel

Let op: Spelling van 1858 epistola, Lat., een brief, zendbrief; fig,. een verwijt, strafpredikatie. Épistolaire, Fr., wat tot de brieven behoort, als: stile épistolaire, briefstijl. Epistolographie, de briefschrijfkunde, het briefstellen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Epistel

Lezing die in een woorddienst aan de evangelielezing voorafgaat en vaak uit de handelingen of de brieven (epistels) van de apostelen genomen wordt.
Zie ook: eucharistie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

epistel

brief, zendbrief; lezing van een apostelbrief (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/epistel

Epistel

Schriftlezing in de mis, doorgaans uit de brieven van de apostelen
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.