Zoek op

dividend

financiële zaken: Het bedrag dat de aandeelhouder ontvangt uit de jaarwinst (of reserves) van de onderneming. De meeste Nederlandse ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=dividend

dividend

het dividend zelfst.naamw.Uitspraak:   [diviˈdɛnt] Verbuigingen:   dividend|en (meerv.) geld dat een aandeelhouder regelmatig krijgt © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'dividend' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalu...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dividend

Dividend

Dividend is de uitbetaling van een gedeelte van de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. Wanneer een naamloze vennootschap of besloten vennootschap winst maakt, besluit de aandeelhoudersvergadering of en hoeveel van de winst wordt uitgekeerd. Het is ook mogelijk dat er helemaal geen dividend wordt uitgekeerd, maar dat alle winst wordt...
Gevonden op https://www.finler.nl/dividend/

DIVIDEND

1) Aandeel in de winst 2) Extra uitkering 3) Financiële term 4) Kapitaalopbrengst 5) Periodieke uitkering 6) Periodieke winstuitkering 7) Rente 8) Tantième 9) Uitkering 10) Winstaandeel 11) Winstuitkering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIVIDEND/1

Dividend

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), zuiver overschot, niet bepaalde winst (op aandeelen).
*...VIDEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik divideerde, heb gedivideerd), (rek.) deelen; verdeelen.
*...VISIE, v. (...ën), (rek.) deeling; leger-afdeeling; vloot-afdeeling, eskader. -GENERAAL, m. (-s).
*...VINATIE, v. ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

Dividend

Uitbetaling van een gedeelte van de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/dividend.htm

Dividend

De winst op aandelen die aan de aandeelhouders in de beleggingsfondsen wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

dividend

Deel van de winst van een bedrijf dat aan aandeelhouder wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Dividend

Een dividend is een contante winstuitkering die door een fonds of bedrijf gedaan worden aan de aandeelhouders.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Dividend

Het deel van de winst dat aan de aandeelhouders van een onderneming wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Dividend

Aandeelhouders zijn mede-eigenaar van de onderneming en dus hebben ze recht op een deel van de winst. Dividend is dan een uitkering op een aandeel, ten laste van de winst, aan de aandeelhouder.
De uitkering kan geschieden in:
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Dividend

Deel van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders; het wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en moet zorgen voor de groei van de onderneming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10351

Dividend

Deel van de te verdelen winst dat in vennootschappen aan de aandeelhouders wordt toegekend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Dividend

Deel van de winst dat door de onderneming aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Dividend

Deel van de winst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Dividend

Deel van de bedrijfswinsten dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dividend wordt doorgaans eens per jaar uitgekeerd. Een tussentijdse dividenduitkering wordt interimdividend genoemd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

Dividend

Dividend is het deel van de winst van een bedrijf dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De winst van een bedrijf kan worden geïnvesteerd of kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders, het dividend. Dividend kan overigens ook in aandelen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, dit heet stockdividend. Het bestuur van een bedrijf bepaalt hoeveel...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dividend

Dividend

Dividend is dat deel van de winst van een bedrijf dat uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders van de onderneming.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_d.asp

dividend

rente die je krijgt als je een aandeel in een bedrijf hebt gekocht vb: nu het goed gaat met de beurs, krijg hij weer veel dividend uitgekeerd
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dividend

Dividend

Winstuikering per aandeel
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Dividend

[Geschiedenis] Het deel van de winst wat aan de aandeelhouders van een onderneming wordt uitgekeerd.
Gevonden op https://quizlet.com/121399599/geschiedenis-flash-cards/

Dividend

Het deel van de winst dat een onderneming betaalt aan de aandeelhouders. Dividend wordt meestal jaarlijks betaald.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/d.html

Dividend

Dividend is een winstuitkering. Als een onderneming met aandeelhouders (zoals een BV of NV) winst maakt kan zij die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Deze winstuitkering heet dividend. Over dividend moet je dividendbelasting betalen. Jaarlijks stellen de aandeelhouders op de jaarvergadering de dividenduitkering vast. Zij doen dat bij de vastste...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/dividend/

Dividend

Dividend is een winstuitkering. Als een onderneming met aandeelhouders (zoals een BV of winst maakt kan zij die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Deze winstuitkering heet dividend. Over dividend moet je dividendbelasting betalen. Jaarlijks stellen de aandeelhouders op de jaarvergadering de dividenduitkering vast. Zij doen dat bij de vaststellin...
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/uitleg/dividend/
Geen exacte overeenkomst gevonden.