Zoek op

Equites

Equites (d.i. het Latijnse woord voor “ruiters”, enkelvoud eques voor “ruiter”) is de naam voor de leden van de ridderstand in het Oude Rome. Deze bestond oorspronkelijk uit burgers wier financieel vermogen groot genoeg was om hun dienstplicht met eigen paard (inclusief verzorging en personeel) te kunnen vervullen. Als maatschappelijke gro...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Equites

Equites

[gladiator] - Equites waren de gladiatoren die op een paard (equus) vochten (Orelli, Inscrip. 2569, 2577.). Gezeten op hun paard bekampten ze andere equites met hun speer en hun gladius (zwaard). Ze droegen een tunica en hadden een manica (leren armbescherming). Deze tunicae hadden een verschillende kleur om de twee strijde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Equites_(gladiator)
Geen exacte overeenkomst gevonden.