Zoek op

equivalentiebeginsel

algemeen overheid: De hoogte van de premie (voor een verzekering) is in beginsel afgestemd op de hoogte van het verzekerde ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=equivalentiebeginsel

equivalentiebeginsel

verzekeringsrecht: de evenredigheid tussen gedekt risico, premie en prestatie als basis voor de premiebepaling van een verzekering. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/equivalentiebeginsel

Equivalentiebeginsel

Een van de beginselen welke worden toegepast bij het bepalen van de premie voor een verzekering. Volgens het equivalentiebeginsel wordt de door de verzekeringnemer te betalen premie gerelateerd aan het risico dat hij door de verzekering wenst te dekken. Dit beginsel staat tegenover het draagkrachtbeginsel, volgens hetwelk de door de verzekeringneme...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Equivalentiebeginsel

Bij het equivalentiebeginsel is de betaalde premie afhankelijk van de hoogte van het risico. Indien een werkgever besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand op grond van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om te bepalen hoe zij invulling zullen geven aan de arbeidsovereenkomst. Uiteraa...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Equivalentiebeginsel

equivalentiebeginsel

houdt in dat er verband bestaat tussen de hoogte van de betaalde verzekeringspremie en de hoogte van de uitkering. Dit verband bestaat niet bij het solidariteitsbeginsel.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

equivalentiebeginsel

houdt in dat er verband bestaat tussen de hoogte van de betaalde verzekeringspremie en de hoogte van de uitkering. Dit verband bestaat niet bij het solidariteitsbeginsel.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.