Zoek op

erkenning

familierecht: eenzijdige rechtshandeling waarbij een persoon een kind erkent als het zijne of hare en waardoor een afstammingsband ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=erkenning

erkenning

rechtswetenschap: bepaald recht of bepaalde feiten toegeven of inzien. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=erkenning

erkenning

rechtswetenschap: bepaald recht of bepaalde feiten toegeven of inzien. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/erkenning

erkenning

Volkenrechtelijke daad waarmee een regering de legitimiteit van een andere regering erkent. Voor erkenning gelden drie vereisten: er moet een bevolking zijn; er moet een grondgebied zijn; en de bevolking moet haar regering aanvaarden, althans daarin berusten. Daarnaast gelden overwegingen van politieke belang. Zie ook de facto, de jure en diplomati...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/erkenning

erkenning

de erkenning zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛrˈkɛnɪŋ] Verbuigingen:   erkenning|en (meerv.) feit dat iets wordt gezien en toegegeven Voorbeeld:   `erkenning van je rechten`eindelijk erkenning krijgen  (eindelijk worden gewaardeerd) © Kerner...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/erkenning

ERKENNING

1) Aanvaarding 2) Agnitie 3) Appreciatie 4) Bekentenis 5) Besef 6) Bevestiging 7) Echtverklaring 8) Eer 9) Goedkeuring 10) Het bestaan toegeven 11) Het inzien van de juistheid van iets 12) Inzicht 13) Officiele goedkeuring 14) Recognitie 15) Sanctie 16) Toegeving 17) Waardering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ERKENNING/1

Erkenning

Erkenning is een term die in het recht gebruikt wordt in verschillende betekenissen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Erkenning

Erkenning

[adel] - Volgens de Nederlandse Wet op de Adeldom van 1 augustus 1994 kan erkenning van een Nederlands burger in de adelstand slechts plaatsvinden "bij Koninklijk Besluit" ten aanzien van personen die behoren tot een geslacht dat voor 1795 reeds tot de inheemse adel behoorde. Dit artikel treft de door Lodewijk Napoleon en N...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Erkenning_(adel)

Erkenning

[internationaal recht] - Erkenning is volgens het internationaal recht een handeling waarbij een staat aanvaardt dat een bepaalde toestand of handeling waaraan hij zelf heeft deelgenomen, hem tegenstelbaar is. Het gaat hierbij om de erkenning van andere staten, regeringen, de staat van oorlog en nationale bevrijdingsbewegin...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Erkenning_(internationaal_recht)

Erkenning

[verjaring] - Erkenning is een term die in het recht gebruikt wordt en verband houdt met verjaring. Deze betekenis van erkenning wordt gegeven in boek 3 van het Burgerlijk wetboek. In artikel 3:318 is geregeld dat bij een lopende verjaring van een rechtsvordering de verjaring wordt gestuit als het recht waarop de vordering ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Erkenning_(verjaring)

erkenning

•een bevestiging van de juistheid of geldigheid van iets
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/erkenning

Erkenning

Formele beslissing waarbij NIRAS erkent dat een procédé en een installatie voor verwerking-conditionering in staat is een type collo geconditioneerd afval te produceren dat aan de toepasbare acceptatiecriteria beantwoordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10415

Erkenning

Dit is de publiekrechtelijke aanduiding voor een beschikking van een bestuursorgaan waarbij wordt vastgesteld dat een persoon of instelling aan bepaalde eisen voldoet. ~ Zie ook: Bestuursorgaan, Publiekrecht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Erkenning

Van erkenning van een kind is sprake als de man een verklaring geeft dat het kind dat is geboren, zijn kind is. Dit hoeft dus niet te betekenen dat hij ook de biologische vader is. Door die erkenning ontstaat er een familierechtelijke band tussen de man en het kind, met als gevolg dat het kind de naam van de man krijgt.We zagen al dat erkenning gaa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

erkenning

het beseffen hoe belangrijk hij-het is vb: eindelijk kreeg hij erkenning voor zijn werk Synoniemen: waardering achting
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=erkenning

Erkenning

Dit is de publiekrechtelijke aanduiding voor een beschikking van een bestuursorgaan waarbij wordt vastgesteld dat een persoon of instelling aan bepaalde eisen voldoet. Zie ook `Bestuursorgaan`, `Publiekrecht`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.