Zoek op

moraal

de moraal zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [moˈral] ideeën over goed en slecht een dubbele moraal hebben  (een vergelijkbare situatie op verschillende momenten heel anders beoordelen)de moraal van dit verhaal...  (wat je hieruit kunt leren...) © Kernerman Dic...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/moraal

MORAAL

1) De heersende zeden 2) De heersende zeden en gebruiken 3) Ethiek 4) Gedragsregel 5) Heersende zeden en gebruiken 6) Hevige afkeer voelen 7) Instelling 8) Leer van de plichten 9) Leer van de plichten en deugden 10) Lering 11) Strekking 12) Tendens 13) Zede 14) Zedeleer 15) Zedeles 16) Zedelijk peil 17) Zedelijke beginselen 18) Zedelijke waardering...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MORAAL/1

Moraal

Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien. Het filosofisch vakgebied van de ethiek richt zich op de vraag `wat is een goede moraal?`. Een universele moraal heeft de pretentie altijd en overal te gelden. Iets is immoreel als het ingaat tegen de w.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Moraal

moraal

In Vlaanderen gebruikt als synoniem voor het schoolvak niet-confessionele zedenleer.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Moraal

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] zedeleer, zedeles.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

moraal

heersende zeden, zedenleer
Jaar van herkomst: 1528 (Mak )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Moraal

Let op: Spelling van 1858 de zedeleer, leer der gedragsregeling van den mensch. Moralisatie, invoering van goede zeden. Moralisch, zedelijk, maatschappelijke, tot de maatschappelijke betrekkingen behoorende. Moraliseren, levenspligten voordragen en inprenten, zedepreken; zedelijke beschouwingen maken. M...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Moraal

schrijft voor wat je mag doen, hoe je je moet gedragen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

moraal

kennis van goed en fout
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

moraal

opvatting over goed en kwaad
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Moraal

Moraal gaat over de handelingen en het gedrag die door de maatschappij als wenselijk worden gezien. Het betekent ook wel zeden. Moraal komt van het Latijnse woord moralis. Naast de wenselijke gedragingen kan de moraal ook de zedenles betekenen. In dit geval is de moraal het motief van een verhaal, zoals bij een parabel of een sprookje. De moraal ge...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Moraal

moraal

ethiek; zedeles (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/moraal

Moraal

Geheel van waarden en normen bij een persoon, bij een groep of in de samenleving.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/moraal.html

Moraal

gedragscode, normen en waarden.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

moraal

de heersende opvattingen, gewoonten en gebruiken vb: volgens de christelijke moraal mag je niet liegen
een dubbele moraal hebben [over de ene groep anders oordelen dan over de andere]
geen moraal hebben [niet weten wat goed of slecht is]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=moraal

Moraal

Een (fantasie)verhaal om iemand een lesje te leren.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/22585

Moraal

[Godsdienst] De moraal is het geheel van feitelijk aanwezige waarden en normen bij een individu, bij een bepaalde sociale groepering, of in een samenleving in het geheel.
Gevonden op https://quizlet.com/108012205/godsdienst-termen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.